Vyšetření EEG - Elektroencefalograf

Vyšetření EEG se doporučuje vždy, když se předpokládá jiná činnost mozku než normální. To může být po mozkové příhodě, infekčním zánětu mozkových plen, otřesech nebo úrazech mozku.

Vyšetření EEG – k čemu slouží

Vyšetření EEG slouží ke sledování činnosti mozku. Opakovaně prováděné vyšetření se používá ke sledování vývoje onemocnění.

Vyšetření EEG – kdy se doporučuje

Vyšetření EEG se doporučuje vždy, když se předpokládá jiná činnost mozku než normální. To může být po mozkové příhodě, infekčním zánětu mozkových plen, otřesech nebo úrazech mozku. Vyšetření EEG je nezastupitelné zejména v rozpoznávání epilepsií nebo jiných poruchách vědomí.

Vyšetření EEG – příprava před ním

Před vyšetřením EEG není nutná žádná příprava. Nutností není vysadit léky ani omezit stravovací režim. Doba vyšetření je určena lékařem a závisí na konkrétním onemocnění.

Vyšetření EEG – jak probíhá

  • Lékař připevní na hlavu pacienta malé elektrody
  • Pomocí vodičů připojí elektrody k EEG přístroji
  • Pacient pohodlně leží na vyšetřovacím lůžku
  • Oči pacienta jsou zavřené, na výzvu lékaře je otevírá
  • Během vyšetření provádí lékař test rekce na přerušované světlo výbojky
  • Ke konci vyšetření pacient zhluboka dýchá

    Vyšetření EEG se používá jak u dospělých, tak u dětí a je zcela bezbolestné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22614 (zdravotnimagazin.cz#7446)


Přidat komentář