Alkohol - otrávení

Pro každého jedince je však nadměrným množstvím jiná dávka alkoholu. Určující je tělesná váha, rychlost pití, množství alkoholu v nápoji, množství vypitého alkoholu, stáří, pohlaví, návyk na alkohol, duševní a tělesný stav pijícího.

Otrava alkoholem

Protože je alkohol droga legální a lidmi tolerovaná, je alkoholové opojení nejčastější formou akutní otravy. K otravě dochází požitím naděrného množství alkoholu. Pro každého jedince je však nadměrným množstvím jiná dávka alkoholu. Určující je tělesná váha, rychlost pití, množství alkoholu v nápoji, množství vypitého alkoholu, stáří, pohlaví, návyk na alkohol, duševní a tělesný stav pijícího. Alkoholové opojení lze srovnat s narkózou. Narozdíl od ní je však "alkoholická narkóza" nekontrolovatelná a životu nebezpečná.

Čtyři stádia opejení alkoholem

    1. stadium

se projevuje veselostí, hovorností, ztrátou zábran, přeceňováním svých schopností. Kůže je zarudlá, dobře prokrvená.

    1. stadium

vede ke zpomalení činnosti mozku a nervového systému. Projevuje se snížením duševních schopností, nejistotou při chůzi a stání, omezením koordinace a pohybu, zvracením, schváceností a nakonec spánkem, ze kterého je však možné opilého vzbudit.

  • Ve 3. stadiu

již dochází k bezvědomí. Otráveného nelze vzbudit. Zornice jsou široké a nereagují na světlo. Tento stav nebezpečně ohrožuje život, neboť může dojít k zapadnutí jazyka a k ucpání dýchacích cest. Také hrozí udušení vdechnutím zvratků.

  • V posledním, 4. stadiu

umírá otrávený zástavou dýchání a selháním srdce.

Otrava alkoholem a její léčba

Úmyslně vyvolaným zvracením lze vyvrátit obsah žaludku a zabránit tak rozvíjející se otravě. V pokročilém, třetím stadiu je však nutná okamžitá hospitalizace. Než přijede sanitka, uložte postiženého na bok, aby mu nemohl zapadnout jazyk nebo nevdechl zvratky. Pacientovi lékař zaktivizuje krevní oběh, někdy je třeba okamžité umělé dýchání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22554 (zdravotnimagazin.cz#7355)


Přidat komentář