Akrobatické lyžování

V České republice se akrobatické lyžování poprvé předvedlo roku 1975 v rámci kongresu FIS. Od té doby se u nás začaly formovat první osobnosti věnující se tomuto sportu a později se začaly vytvářet i první oddíly.

Původ a historie sportu

Co se týče historie, je akrobatické lyžování, v dnešní podobě, docela mladá lyžařská disciplína. Zato jeho prvky najdete už v počátcích jakéhokoliv aktivního pohybu na lyžích.

Etapa současného akrobatického lyžování nastala až v šedesátých letech a od roku 1973 se začaly pravidelně pořádat závody, později pak Světový pohár.

Roku 1992 byla do programu zimních olympijských her zařazena jedna z disciplín akrobatického lyžování, tzv. akrobatický sjezd, neboli jízda na boulích. O něco později se přidali i akrobatické skoky.

Postupný vývoj v ČR

V České republice se akrobatické lyžování poprvé předvedlo roku 1975 v rámci kongresu FIS. Od té doby se u nás začaly formovat první osobnosti věnující se tomuto sportu a později se začaly vytvářet i první oddíly.

V současnosti se v České republice jezdí série Českého poháru a ti nejlepší závodníci jsou zařazeni do reprezentačního týmu ČR, se kterým se zúčastňují závodů Evropského i Světového poháru.

Druhy disciplín

 • Jízda v boulích (moguls)
 • Paralelní jízda v boulích (dual moguls)
 • Balet na lyžích (acro)
 • Akrobatické skoky na lyžích (aerials)
 • Kombinace (combinet)

 • Jízda v boulích

  Jízda v boulích je na techniku velmi náročná disciplína. Jedná se o rychlou a agresivní jízdu s použitím akrobatických skoků na strmé a boulovité trati. Závodníci předvádějí dva skoky, které se od sebe liší, s minimálním vybočením ze směru nebo rytmu jízdy. Zakázaná jsou salta. Hodnotí se jak technika jízdy, tak i samotné skoky a čas závodníka.

 • Paralelní jízda v boulích

  Paralelní jízda v boulích je obdoba jízdy v boulích s tím rozdílem, že závodí dva závodníci paralelně vedle sebe.

 • Balet na lyžích

  Balet na lyžích je disciplína, kdy závodníci předvádějí vyváženou jízdu, při které na sebe navazují skoky, přemety, otočky a jiné spojovací kroky, které jsou pro tuto disciplínu charakteristické. Jezdí se na hudbu zvolenou samotným závodníkem, na kvalitně upravené trati. Závodníci jsou hodnoceni za choreografii a obtížnost jízdy. Ovšem s klasickým baletem to má pramálo společného.

 • Akrobatické skoky na lyžích

  U této disciplíny předvádějí závodníci dva různé akrobatické skoky, které provádí na připravených můstcích. Rozhodčí hodnotí odraz, provedení skoku a dopad.

 • Kombinace

  U kombinace se závodí ve všech třech výše uvedených disciplínách. Vítězem se stává ten závodník, který má po sečtení všech disciplín největší počet bodů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22847 (zdravotnimagazin.cz#8257)


Přidat komentář