Americký fotbal

Americký fotbal hraje vždy 11 hráčů na každé straně (střídat se mohou vždy bez omezení). Cílem hry je donést míč do soupeřovy endzone. Útok má 4 pokusy na to, aby postoupil minimálně o 10 yardů.

Původ a historie hry

Americký fotbal vznikl roku 1867 jako variace na klasický fotbal. Původně byl pouze univerzitním sportem nejprestižnějších škol (Harvard, Yale, Princeton apod.). V roce 1876 byla založena Intercollegiate Football Association, kde došlo k ustanovení prvních pravidel. Ta byla úplně dokončena v roce 1912 ve Spojených státech. První profesionální liga se zrodila roku 1920 a jmenovala se American Professional Football Association, o dva roky později přejmenovala na Natonal Football League (NFL).

Vyčleněný prostor pro hru

Hřiště pro americký fotbal je dlouhé 120 yardů (1 yard = 0,9144 m). Napříč je rozděleno do dvanácti desetiyardových pásem. Dvě koncová pásma se nazývají endzone. Tyto pásma jsou pro hráče nejdůležitější, protože pokud do nich donesou míč, dostanou body. Ostatní pásma se počítají od středu hřiště, kde je 50 yardová hranice a dále od středu ven na obě strany 40y, 30y, 20y, 10y a na konci již zmiňované endzony.

Principy amerického fotbalu

Americký fotbal hraje vždy 11 hráčů na každé straně (střídat se mohou vždy bez omezení). Cílem hry je donést míč do soupeřovy endzone. Útok má 4 pokusy na to, aby postoupil minimálně o 10 yardů. V případě, že se mu to podaří, dostává 4 nové pokusy, pokud ne, ztrácí míč.

Hráč, který se jen dotkne boční čáry (není částí hřiště), je v autu. Stejně tak i pro získání bodu stačí, aby míč v držení útoku dosáhl koncové čáry, překročit ji nemusí.

Když hráč s míčem vyběhne ven z hřiště, přeruší se hra a další rozehrávka se provádí z místa dosazeného předchozím pokusem.

V případě prohřešku se hra nepřerušuje hned. Na přestupek upozorní rozhodčí, hozením žlutého praporku. Tresty se vyhodnocují v získaných nebo ztracených yardech.

Jednotlivý hráč může být do konce zápasu vyloučen.

Jak dlouho se hraje americký forbal

Americký fotbal se hraje 4 x 15 minut čistého času. Poločas je mezi druhou a třetí čtvrtinou. Po každé čtvrtině si týmy mění strany.

Jak se získávají body

  • Touchdown – 6 bodů (donesení míče do endzone)
  • Field-goal – 3 body (kop ze hry)
  • Safety – 2 body (zatlačení soupeře do jeho endzone)
  • Extra point – 1 bod (kop)
  • Extra point – 2 body (rozehraný)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22477 (zdravotnimagazin.cz#7172)


Přidat komentář