Atletika

Kolébkou organizované atletiky je antické Řecko, kde byla atletika hlavní náplní antických olympijských her. Veřejnosti bylo atletické závodění zpřístupněno až v 19. století, a to především v Anglii.

## Atletika zahrnuje

Atletika je sportovní odvětví vycházející ze základních pohybových činností člověka. Skládá se ze soutěží na dráze - překážkové běhy, štafetové běhy, sportovní chůze; soutěží mimo dráhu - silniční běhy, terénní běhy, silniční chůze; a soutěže v hracím poli - skoky, vrhy, hody. Její součástí jsou také víceboje (pětiboj, sedmiboj, desetiboj).

Lehká a těžká atletika

Lehká atletika obsahuje výše zmíněné běhy, skoky, vrhy, víceboje. Těžkou atletikou se rozumí zápas a vzpírání.

Sportovní vyžití

Atletika zajišťuje všestranný rozvoj a poskytuje široký výběr pro sportovní vyžití. Atletická cvičení mohou být prováděna i v přírodních podmínkách (louka, les, park), což zvyšuje jejich zdravotní význam. Je součástí tělesné přípravy většiny sportů.

Historie

Kolébkou organizované atletiky je antické Řecko, kde byla atletika hlavní náplní antických olympijských her. Veřejnosti bylo atletické závodění zpřístupněno až v 19. století, a to především v Anglii. Vznik a rozvoj atletiky na našem území byl spojen se založením Sokola v Čechách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21878 (zdravotnimagazin.cz#5606)


Přidat komentář