Balet je úmění

Dvorní hudební skladatel Jean Baptist Lully složil první baletní dílo. V 18. a 19. století se rozvíjela technika baletu, zejména ve Francii a Rusku. Ve 20. století už byl uznávanou dramatickou formou. Dnes se baletní díla hrají na jevištích celého světa.

Co je balet?

Balet je forma scénického tance, která za doprovodu hudby vyjadřuje určitý děj. Může být součástí opery nebo samostatným dílem.

Počátky baletu

Předchůdcem baletu byly italské operní tance. Balet jako samostatné taneční umění se začal vyvíjet ve Francii během vlády Ludvíka XIV. (1643 – 1715), který založil královskou akademii tance. Jeho dvorní hudební skladatel Jean Baptist Lully složil první baletní dílo. V 18. a 19. století se rozvíjela technika baletu, zejména ve Francii a Rusku. Ve 20. století už byl uznávanou dramatickou formou. Dnes se baletní díla hrají na jevištích celého světa.

Světová baletní představení

 • Labutí jezero
 • Louskáček
 • Pták ohnivák
 • Romeo a Julie
 • Popelka
 • Rusalka

Skladatelé

 • Petr Iljič Čajkovskij
 • Jacques Offenbach
 • Igor Stravinskij
 • Sergej Prokofjev
 • Claude Debussy
 • Antonín Dvořák

Konzervatoře

 • Taneční konzervatoř hlavního města Prahy
 • Taneční centrum Praha - konzervatoř
 • Taneční oddělení a taneční sdružení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
 • Taneční konzervatoř Brno
 • Baletní soukromá škola Pirueta - Praha
 • Konzervatoř Duncan Centre - Praha

Kam za baletem

 • Národní divadlo Praha
 • Státní Opera Praha
 • Národní divadlo v Brně
 • Národní divadlo moravsko-slezské
 • Moravské divadlo Olomouc
 • Divadlo J.K.Tyla v Plzni
 • Jihočeské divadlo
 • Divadlo F.X. Šaldy Liberec

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22144 (zdravotnimagazin.cz#6324)


Přidat komentář