BASE jumping

Existují izolované příklady skoků typu BASE a to už od počátku století. Např. Frederick Law skočil ze Sochy svobody už v roce 1912. Štefan Banič skočil ze střechy budovy, aby předvedl svůj nově vynalezený padák patentovému úřadu a armádě.

Je libo si odskočit?

BASE jumping je sport, při kterém se za pomocí padáku skáče z pevných objektů. BASE jumping je mnohem nebezpečnější než klasický seskok z letadla (skydiving). V současné době se řadí mezi extrémní sporty (téměř kompletní seznam extrémních sportů i s odkazy zde)

Odkud pochází

Slovo BASE je akronymem (je složeno z prvních písmen několika slov). Vyjmenovává čtyři kategorie objektů, ze kteréch může člověk skákat: B – building (budova), A – antenna (neobýváná věž či vysílač), S – span (most, oblouk či klenba a E – earth (země, skála či jakýkoliv jiný přírodní útvar)

Historie - BASE jumping a ojedinělé skoky

Existují izolované příklady skoků typu BASE a to už od počátku století. Např. Frederick Law skočil ze Sochy svobody už v roce 1912. Štefan Banič skočil ze střechy budovy, aby předvedl svůj nově vynalezený padák patentovému úřadu a armádě. Byli i další, ale pro ty dnes není prostor. Stále však šlo pouze o individuální skoky, ne o nějak více rozšířenou aktivitu. Bungee je o něco bezpečnější...

Historie - BASE jumping a Carl Boenish

Carl Boenish v roce 1978 nafilmoval tento druh seskoků jako první a to ze skály El Capitan v Yosemitském národním parku. Opakoval tyto skoky ne kvůli záběrům pro filmaře či pro svou publicitu, ale hlavně jako opravdovou rekreační aktivitu. Hlavně díky tomuto člověku došlo k většímu rozšíření tohoto sportu.

Rozdíly - BASE jumping vs. skidiving

Skoky z budov logicky vyplynuly ze seskoků z letadel. Existují zde tři základní technické rozdíly.
1. Skoky typu BASE se provádí z mnohem menší výšky (kolem 200 m) 2. BASE jump je vždy v blízkosti skály či věže, která sloužila jako místo seskoku 3. Skokan u BASE má mnohem menší rychlost než skydiver

Tyto základní rozdíly ovlivňují vše. Padáky jsou vyrobeny a upraveny tak, aby se otevíraly rychleji. Neexistuje záložní padák. Když máte deset sekund do dopadu, stejně byste ho nestihli vypustit. Pokud se vám špatně otevře padák a narazíte do skály, můžete velmi rychle skončit jako velká pizza. Rychlost nemůžete nabrat, protože začínáte s nulovou rychlostí a volný pád trvá jen chvíli.

Legalita - BASE jumping a úřad pro letectví (FAA)

V USA, kolébce tohoto sportu jsou seskoky z letadla pod regulací úřadu pro letectví (FAA). Parašutista má povinnost mít dva padáky. Tím, že skoky typu BASE nevyžadují letadlo NESPADAJÍ do jurisdikce tohoto úřadu.

Legalita - BASE jumping – vyžaduje oficiální povolení majitele pozemku?

Povinností BASE jumpera je ovšem nechat si oficiálně skok povolit jak od majitele budovy, tak od majitele dopadové zóny. Tento příkaz se často obchází a v tom případě už dochází k porušení zákona. Často i proto, že majitel poté podává žaloby za nezákonné vniknutí na cizí pozemek, vandalismus či poškození cizího majetku. Skokanova doprovodu se tato obvinění týkají také.

Legalita - ostatní místa

Na běžných místech spadajících do jurisdikce státu bývá většinou BASE jumping povolen bez omezení. V norském Lysefjordu jsou tito sportovci dokonce velmi vítáni. V Evropských alpách je rovněž několik takových míst (např. poblíž Chamonix).

Kdo byl první

Není známo kolik lidí vlastně vyzkoušelo alespoň jeden BASE jump. Pokud ovšem skočíte ze všech čtyřech základních povrchů, můžete si podat žádost o identifikační číslo skokana BASE. Prvním byl Phil Smith z Texasu v roce 1981 a v roce 2005 už bylo těchto lidí 1000.

Filmová tvorba

Často se objevuje v akčních snímcích, např. v Zóně úniku, xXx či několika filmech s Jamesem Bondem (mimochodem, vzpomínáte si na Halle Berry v sexy bikinách?)

Guinessova kniha rekordů

**Nejdůležitějším záznamem je nejvyšší BASE skok, který udělal Carl Boenish v roce 1984 z Trollí stěny (Troll Wall) v Norsku. Paradoxem je, že Carl zemřel o dva dny později, když skákal na stejném místě.

**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22880 (zdravotnimagazin.cz#8556)


Přidat komentář