Baseball

Cílem je zaznamenat více bodů než soupeř. Skórovat lze pouze jedním způsobem, a to oběhnutím vnitřního pole zpět na domácí metu. Nad touto metou se odehrává odpal. Mužstvo, které je zrovna na pálce, útočí, hráči v poli jsou z bránícího kolektivu.

Pohled našich lidí na baseball

Pro našince byl dlouhou dobu baseball a jeho obdoba softball sportem, při němž rozuměl pouze jeho úvodu. Po odpalu, kterému předcházel nadhoz, se mu veškerá snaha porozumět systému na hřišti rozplynula v řadě na první pohled zmateně pohybujících se postav. Ale toto mraveniště zase není až tak nezvladatelné, jak by to mohlo vypadat.

Něco málo o pravidlech

Nebudeme se zde pouštět do obšírných a podrobných definic baseballu, ale i ten základ, který zde padne by vám měl ulehčit v pochopení toho, co se na hřišti děje.

Hrají proti sobě dvě mužstva po devíti hráčích. Hřiště je rozdělené na vnitřní pole (to je čtvercové, na každém vrcholu je meta) a vnější pole, které tvoří prodloužené sousední strany čtverce.

Cílem je zaznamenat více bodů než soupeř. Skórovat lze pouze jedním způsobem, a to oběhnutím vnitřního pole zpět na domácí metu. Nad touto metou se odehrává odpal. Mužstvo, které je zrovna na pálce, útočí, hráči v poli jsou z bránícího kolektivu.

Základním soubojem baseballu je duel mezi nadhazovačem, který stojí na vyvýšeném místě ve vnitřním poli (nadhazovačský kopec s metou, kterou se nadhazovač musí nohou dotýkat), a pálkařem, který je připraven na zmíněné domácí metě. Za ním stojí chytač (catcher), který patří do stejného mužstva jako nadhazovač.

Hraje se na směny, v nichž se vždy oba týmy vymění na pálce. Úkolem bránícího mužstva je útočníka vystavit třikrát do autu.

Co se děje při odpalu

Aut je pro bránící mužstvo témeř totéž, co pro ofenzívu soupeře doběhnutí na domácí metu. Vyautování může nastat těmito způsoby:

  • nadhazovač třikrát nadhodí míč do vymezeného prostoru na domácí metou, pálkář neodpálí a chytač míček udrží
  • pálkář odpálí míč, ten je však chycen v poli protihráčem přímo ze vzduchu
  • pálkář odpálí míč, ten se dotkne země, ale je přihozen na první metu dříve, než zde útočník stačí doběhnout
  • hráč bránícího mužstva se dotkne rukavící s míčem protihráče při obíhání met (na metách jsou hráči chráněni)

    Tyto situace se dají i kombinovat, při jednom odpalu může polář chytit míč do rukavice ze vzduchu a zároveň ho přihrát na mety, kde může být vyautován další běžec z týmu soupeře. Pokud pálkař pálí mimo výseč, dva z těchto odpalů jsou považovány za chybné, při případném třetím odpalu se nadhoz opakuje.

Králem všech odpalů je homerun

Útočící tým (pálkaři, bězci) mají v podstatě jedinou možnost, jak dosáhnout svého. Odehrát míč v rámci hřiště tak, aby se soupeř k němu dostal co nejobtížněji a hráči se tak posunuli na metách.

Ideální jsou odpaly těsně kolem postranních čar nebo do vnějšího pole mezi hráče soupeře.

Odpal se dá i tzv. ulít, což se dělá pouhým odrazem míčku blízko před sebe nebo pro změnu mezi nadhazovače a vnitřní polaře.

Králem všech odpalů je homerun, kdy míč zmizí v hledišti nebo ještě lépe za tribunou stadionu (samozřejmě v pomyslných prodloužených stranách vyseče). Při plných metách to je pro bránící tým malá katastrofa, protože tímto soupeř získá až čtyři body.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22870 (zdravotnimagazin.cz#8469)


Přidat komentář