Basketbal

Basketbal hrají dvě družstva o pěti hráčích na každé straně. Cílem hry je hodit basketbalový míč do soupeřova koše a zároveň soupeři bránit, aby získal míč pod kontrolu nebo dal koš.

Původ a historie hry

Není známo, kdo jako první v historii basketbalu zasáhl koš, ale stalo se to roku 1891. Jeden ze studentů sportovní školy Křesťanské asociace mladých mužů ve Springfieldu, si získal velké uznání, když se míčem na fotbal trefil do jednoho ze dvou košů na broskve, které visely na zábradlí balkonu tělocvičny.

Popis hry

Basketbal hrají dvě družstva o pěti hráčích na každé straně. Cílem hry je hodit basketbalový míč do soupeřova koše a zároveň soupeři bránit, aby získal míč pod kontrolu nebo dal koš.

Míč se může přihrávat, házet, odrážet, kutálet nebo driblovat a to v jakémkoliv směru.

Basketbal se hraje 4 x 10 minut čistého času. Přestávky mezi čtvrtinami trvají 2 minuty, poločasová přestávka je potom 15 minut. V případě, že stav zápasu bude nerozhodně, nastaví rozhodčí 5 minut.

Zvítězí to družstvo, která nastřílí do soupeřova koše více bodů.

Jak se počítají body během hry

Družstvo dostane bod vždy, když míč propadne košem nebo je alespoň jeho část uvnitř obroučky.

Na jakém hřišti se hraje

Basketbalové hřiště má tvar obdélníku s rovným a tvrdým povrchem, bez jakýchkoliv překážek. Rozměry jsou 28 x 15 metrů, výška stropu musí být minimálně 7 metrů.

Vzhled basketbalového koše

Deska basketbalového koše musí být vyrobena z průhledného materiálu nebo ze dřeva, které je natřeno na bílo. Rozměr desky je 1,80 x 1,05 metrů. Koš je zhotoven z bílé síťky, zavěšené na železném, oranžově natřeném kruhu, jehož vnitřní strana má průměr 45 cm.

Průměrná velikost míče

Basketbalový míč musí být nahuštěn tak, aby když se spustí z výšky 1,8 metrů na hrací plochu, vyskočil do výšky 1,2 – 1,4 metrů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22482 (zdravotnimagazin.cz#7181)


Přidat komentář