Boby

Popularita bobu rychle rostla a v roce 1898 byly v ulicích švýcarského Svatého Mořice uspořádány první závody. Tamtéž vznikla v roce 1902 i první bobová dráha, kterou vybudoval zdejší Bobsleigh Club.

Historie a vývoj

Popularita bobu rychle rostla a v roce 1898 byly v ulicích švýcarského Svatého Mořice uspořádány první závody. Tamtéž vznikla v roce 1902 i první bobová dráha, kterou vybudoval zdejší Bobsleigh Club. Během let se původně rovné bobové dráhy vyvinuly v tratě plné zákrutů a zatáček. Na místo původních dřevěných saní nastoupily moderní aerodynamicky tvarované laminátové a kovové skořepiny.

 

Na počátku 50. let se objevilo dovažování, které má kompenzovat výhody těžších týmů. V roce 1923 byla v Paříži založena International Bobsleigh and Tobogganing Federation (FIBT) a následujícího roku se jízda na bobu objevila v Chamonix jako součást olympijského programu.

 

Ženy mohly poprvé závodit na olympiádě v roce 2002. Mistrovství světa se koná každoročně kromě let olympijských, kdy je účast na hrách považována za ekvivalent účasti na mistrovství světa. Boby závodí i na ledem pokrytých silnicích. Tato disciplína, která je oblíbená hlavně v Evropě, má svá vlastní mistrovství světa a Světový pohár.

Bobové družstvo

Bobové družstvo má dva nebo čtyři členy. Řidič udílí povely na startu a řídí bob během jízdy. Úkolem brzdaře je po překonání a cílové čáry nejdříve lehce a potom tvrdě zatáhnout za brzdu, což je kovový hrot, který se zaryje do ledu. Bob jede rychlostí 120 až 135 km/h, někdy až 150 km/h. Pořadí na startu se určí losem.

 

Prvních několik družstev má výhodu, neboť led je ještě neporušený. Po startérově signálu zhasne červené světlo a rozsvítí se zelené. Závodníci mají 60 sekund na to, aby bob projel startovní buňkou. V okamžiku průjezdu se spouští časomíra.

Moderní tratě - z čeho jsou složeny

Moderní tratě jsou vybudovány z betonu a pokryty vrstvou umělého ledu. Trať musí mít startovní branku, přímé úseky, zatáčky, omegy, nejméně jeden labyrint a zpomalovací úsek.

Technika čtyřmístného bobu - start

Družstvo (pilot, posádka a brzdař) se rozmístí okolo bobu a rozběhne se.

Technika čtyřmístného bobu - roztlačení

Všichni 4 jezdci běží a tlačí bob asi 50 m, aby mu dodali počáteční rychlost.

Technika čtyřmístného bobu - nástup

Před první zatáčkou za běhu nastupují do bobu, jako první pilot, následovaný brzdařem a posádkou. Každý jezdec zatáhne držadlo, za které tlačil.

Technika čtyřmístného bobu - sjezdová pozice

Kromě řidiče mají všichni jezdci skloněné hlavy, aby snížili odpor vzduchu. V této pozici zůstávají až do cíle. Přidržují se úchopů, na přímých úsecích sedí bez hnutí, v zatáčkách se naklánějí vpravo či vlevo, aby bob získal rychlost. Brzdař zastavuje bob zatažením za brzdovou páku.

Vybavení

Bob tvoří dvě samostatné sekce, postavené na nožích (sanicích) a spojené polopružnou deskou, na které sedí posádka bobu. Bob se řídí pomocí pák napojených na systém táhel, pákou v zadní části se obsluhuje brzda. Aerodynamická skořepina je laminátová. V případě potřeby se k ní pomocí šroubů připevňují dovažovací prvky.

Jezdci nosí jednodílné nebo dvoudílné lycrové kombinézy, podobné jako pro běh na lyžích, který je součástí biatlonu. Přilby jsou stejné jako pro závodníky formule 1. Obuv má po okrajích podrážky hřeby, aby bylo možné se při roztlačování na ledě odrážet.

Jezdec na lyžích

  • Kromě svalové síly, chladné hlavy, energie, dobré rovnováhy a rychlého postřehu musí být jezdec odvážný a mít nervy z oceli.
  • Trénink zahrnuje hlavně posilování svalů na nohou a cvičení, jako jsou skoky přes překážky a sprinty na 30, 50 a 100 m. Jezdci cvičí i vrh koulí, který zvětšuje svalový objem trupu a údů. Nohy posílíte i jízdou na in-linech...
  • V některých zatáčkách, projížděných ve vysoké rychlosti, může být posádka vystavena i více než čtyřnásobnému přetížení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22825 (zdravotnimagazin.cz#8089)


Přidat komentář