Boj muže proti muži - Ultimate fighting

Zápasy muže proti muži jsou staré staletí. Už od počátku lidské civilizace musel člověk bojovat, aby přežil. Ultimate fighting se jako veřejný zápas objevil poprvé ve starém Římě. Postupem času jsou zápasy stále populárnější a už dostávají své hranice.

Počátky Ultimate Fighting

Ve starém Římě kolem poloviny 3.století před Kristem převzali Římané kolem poloviny třetího století od Etrusků zvyk doprovázet pohřební slavnosti významných mužů právě zápasy na život a na smrt.

První ultimate fighting pro usmíření ducha zemřelého

Tyto první zápasy Ultimate Fighting se odehrávaly před úmrtním ložem, na němž spočívalo tělo nebožtíka. Tam proti sobě byli nuceni nastoupit váleční zajatci, aby svou krví usmířili ducha zemřelého a získali přízeň bohů smrti. Z tohoto zvyku si Římané postupně vytvořili zábavné akce s pestrým programem.

V počátcích Ultimate Fighting bojovali zločinci

zajatci, otroci a dobrovolníci, kteří byli cvičeni v ohromných gladiátorských školách.

Ultimate Fighting dnes

Dnešní gladiátorské boje však nemají s původními mnoho společného. Současné zápasy jsou téměř bez pravidel, ale ta část pravidel, kterou ultimátní zápasy mají, spolehlivě zajišťuje, aby bojovníci nepřicházeli k závažným ujmám na zdraví nebo dokonce i o život. Na Ultimate Fighting neuvidíte některé nebezpečné bojové umění - např. WING CHUN.

Většina těchto zápasů se odehrává na zemi

a končí vzdáním soupeře po nasazení páky, často dojde i ke škrcení.

Helio Gracie - počátky dnešních gladiátorských zápasů

Počátky dnešních ultimátních zápasů sahají do Brazílie, kde tehdy ještě neznámý Helio Gracie hledal možnost jak porovnat své Jiu-Jitsu s jinými styly bojových umění a sportů.

Brazilian Jiu-Jitsu

Jeho bojová zdatnost dosáhla takového věhlasu, že se brazilian Jiu-Jitsu – styl rodiny Graciů – rozmohlo doslova po celé Brazílii a začaly se tam konat první šampionáty ve Vale-Tudo (vše povoleno), ve kterých si Brazilci porovnávali své bojové schopnosti a fyzickou zdatnost. Z Brazílie se dostaly tyto zápasy až do USA, odkud po velkých úspěších následoval rozmach těchto zápasů po celém světě.

Rozdělení ultimátních zápasů

Ultimátní zápasy se rozčlenily na několik druhů. Liší se především omezením technik.

  • Shootfighting - co se pravidel týče nejměkčí disciplína
  • ** Pancrase**
  • ** Ultimate fight - nejprestižnější a nejméně pravidly omezený **

    V České republice se začaly objevovat ultimátní zápasy velice opatrně, neboť se nevědělo, jak se k tomu postaví veřejnost, jaké budou reakce. První galavečer ultimátních zápasů v České republice se konal pod názvem „Noc gladiátorů“ v roce 1997.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22694 (zdravotnimagazin.cz#7591)


Přidat komentář