Bolest svalů a přetrénování

Přetrénování není vždy snadné rozpoznat. Svalové bolesti nemusí znamenat přetrénování a ani lehká únava nebo nechuť k tréninku není znakem přetrénování. Pocit svalu se tak stává jednou z nejsnadněji srozumitelných zpětných vazeb pro cvičícího.

Přetrénování je přirozenou fází tréninku

Určitý stupeň přetrénování je dokonce nutný pro dosažení lepších výsledků. Tento stav by měl však trvat jen určitou omezenou dobu, protože neustálé přetížení organismu by mohlo být velmi nebezpečné.

Kdy nastane přetrénování

Přetrénování nastane v případě, že zátěž je větší než je tělo schopné zvládnout a regenerace je naopak nedostatečná. Ale jak mnoho je příliš?

  • Kromě fyzických faktorů hraje roli i vykonávané povolání (jeho fyzická náročnost).Starší muži jsou schopni zvládnout velké množství práce, protože jsou na ni zvyklí.
  • Dalším faktorem je také genetika. Pokud máte rodiče zdravé a silné je to rozhodně plus.
  • Za vysokých teplot dojde k přetrénování mnohem snadněji než za příjemného jarního počasí.
  • Dalším faktorem je spánek. Chronické přetrénování poznáte podle toho, že v noci nemůžete spát, budíte se a spánek je neklidný.

    Přetrénování není vždy snadné rozpoznat. Svalové bolesti nemusí znamenat přetrénování a ani lehká únava nebo nechuť k tréninku není znakem přetrénování.

Jak se vyhnout častému přetrénování

Někdy je nejlepší upravit si svůj trénink, ubrat na intenzitě a váze. Způsob jak se vyhnout přetrénování je dobře si rozvrhnout trénink a umět odpočívat. Je vhodné dbát na příjem vitamínů C a B. Například bílkoviny podporují regeneraci.

Stejný pocit rozlámaného těla může pocítit jak začátečník, tak kulturista v posilování znalý.

Pocit mírné svalové citlivosti až bolesti je znakem vhodně zvolené tréninkové zátěže a neznamená pro organismus žádné nebezpečí. Výrazná bolest ve svalech druhý a třetí den po tréninku je však jednoznačně znakem příliš vysokého zatížení a musí nás přimět k úpravě objemu i intenzity zátěže.

Pocit svalu se tak stává jednou z nejsnadněji srozumitelných zpětných vazeb pro cvičícího a umožňuje mu optimalizovat skladbu tréninku, přizpůsobit se tělu.

Přetrénování hrozí zejména začátečníkům

Začátečníci, stejně jako ti, kteří se ke cvičení vracejí po delší přestávce musejí začít s lehkým tréninkem, zátěže postupně zvyšovat podle reakcí svalů a naplno organismus zatížit až po třech či čtyřech týdnech.

Začínejte jednou sérií každého stanoveného cviku

po týdnu až čtrnácti dnech přidejte druhou a po měsící třetí sérii. Rychlost zvyšování namáhavosti tréninku je záležitost vysoce individuální a každý si musí najít svůj vlastní optimální vzorec, aby častému přetrénování předešel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22733 (zdravotnimagazin.cz#7643)


Přidat komentář