Bowling

Snažte se, aby vaše ruka při vrhu byla pevná až do poslední chvíle a především miřte na střed. Pokud se vám totiž podaří sestřelit vrcholovou kuželku, máte velkou šanci zdolat i následujících devět.

Dva prsty

První rozdílem, kterého si při této hře všimnete proti klasickým kuželkám, jsou tři dírky v hrací kouli. Slouží ke snadnějšímu úchopu a taky se díky nim dá kouli udělit jednodušeji faleš. Ale tyto vychytávky bychom vám z počátku nedoporučovali.

Vězte, že bowlingová koule se opravdu ovládá dvěma prsty a do posledního otvoru patří palec. Pokud zkoušíte jiný úchop, nedivte se, že vám náčiní tancuje po dráze a většinou končí v bočním žlábku.

Miřte na střed

Po provedení správného úchopu už vyražte vstříc dráze. Stejně jako u kuželek si dávejte pozor na přešlap odhodové čáry. Pohyb ruky by měl být plynulý a koule by se měla na drahu po dokončení švihu spíše položit než vhodit.

Snažte se, aby vaše ruka při vrhu byla pevná až do poslední chvíle a především miřte na střed. Pokud se vám totiž podaří sestřelit vrcholovou kuželku, máte velkou šanci zdolat i následujících devět.

Čím víc, tím lépe

Vašim cílem je shodit co nejvíce kuželek, k dispozici máte v každém kole dva hody. Celkem se hraje na deset sérií, v poslední můžete hrát podle okolností až třikrát.

Bowling Strike

Sražení všech deseti kuželek na první hod v kole se nazývá strike. Za tento hod obdržíte deset bodů a připočítávají se kuželky, které shodíte v dalších dvou pokusech, které bezprostředně následují.

Bowling Spare

Takto se označuje poražení všech kuželek pomocí obou hodů v sérii. Hráč kromě deseti bodů si připočte body z bezpostředně následujícího hodu.

Bowling Double

Dva striky za sebou. Hráči se připočte dvacet bodů za první strike a navíc kuželky shozené v bezprostředně následující sérii.

Bowling Triple

Třikrát po sobě shozených deset kuželek znamená třicet bodů. Maximální počet bodů v jedné bowlingové hře je 300. Aby byly dosaženy, musí hráč dokázat nasbírat 12 striků za sebou.

Co na to říkáte?

Tak to běžte rychle zkusit. Bowlingové dráhy nebo přímo centra pro tento sport najdete v každém městě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22866 (zdravotnimagazin.cz#8456)


Přidat komentář