Box

Na olympijských hrách v roce 668 př.n.l. se objevil předchůdce boxu - tzv. pěstní zápas. V novověku se box rozvíjel zejména v Anglii, a v Americe se box oficiálně provozuje od roku 1888. Roku 1904 byl již olympijským sportem.

Historie boxu

Na olympijských hrách v roce 668 př.n.l. se objevil předchůdce boxu - tzv. pěstní zápas. V novověku se box rozvíjel zejména v Anglii, a v Americe se box oficiálně provozuje od roku 1888. Roku 1904 byl již olympijským sportem. Přes 200 národních federací je součástí International Amateur Boxing Federation (IABA). Od roku 1994 je povolen také ženský box, který se těší velké oblibě. Dnes existuje spousta variant boxu, například kickbox.

Cíl boxu

Box je vlastně pěstní souboj dvou soupeřů stejné váhové kategorie. Podstatou je získání bodové převahy nad soupeřem nebo vítězství k.o. (knock-out, srazit k zemi). Bojuje se ve třech kolech po třech minutách s minutovými přestávkami mezi koly. Povoleny jsou údery jen na přední a postranní části hlavy a trupu od pasu nahoru.

Čínsky box Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Více o čínském boxu Wing Chun Kung Fu >>

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22836 (zdravotnimagazin.cz#8176)


Přidat komentář