Bungee jumping, první zmínky, rituály

V roce 1950 tento skok objevila i západní civilizace. Konkrétně to byli reportéři časopisu National Geographic, kteří o něm přinesli první zprávy. O dvacet let později jiný reportér časopisu National Geographic Kal Müller vyzkoušel skok na vlastní kůži.

Bungee jumping

Historie tohoto adrenalinového sportu je převelice zajímavá. Bungee jumping (ale také bungy jumping) nachází své kořeny v legendě domorodého kmene v souostroví Vanuatu v Melanésii. Legenda vypráví o ženě, která se snažila uprchnout před svým tvrdým manželem skokem ze skály. Ona si před skokem okolo nohou ovázala liánu, která ji zachránila život. Manžel, který skočil za ní, zemřel. Poté se skoky začaly provozovat na obdiv ženské odvaze, ale rituálu se mohli zúčastnit jen muži. Později se muži tímto rituálem snažili zajistit dobrou úrodu.

Reportéři National Geographic

V roce 1950 tento skok objevila i západní civilizace. Konkrétně to byli reportéři časopisu National Geographic, kteří o něm přinesli první zprávy. O dvacet let později jiný reportér časopisu National Geographic Kal Müller vyzkoušel skok na vlastní kůži a popsal ho jako zážitek, při kterém se zastaví srdce. V roce 1979 se sport rozvíjel v rukou Klubu nebezpečných sportů na Oxfordské univerzitě, kteří začali skákat na veřejných mostech v Anglii a bungee jumping vyvezli také do USA. Na konci 80. let začaly vznikat první obchodní organizace zabývající se bungee jumpingem.

Bezpečnost bungee jumping

Zastánci a milovníci tohoto sportu tvrdí, že je to daleko bezpečnější činnost než třeba jízda autem nebo přecházení silnice. Na druhou stranu následky nehody spojené s bungee jumpingem jsou ve většině případů fatální a nevratné, proto se před skokem využívá tzv. dvojí kontroly. Jeden z instruktorů příslušenství zákazníkovi oblékne, druhý po něm postup překontroluje.

Sport se řadí mezi činnosti adrenalinové, který namáhá srdce a další orgány, proto je důležité znát svůj zdravotní stav a tělesnou kondici.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22837 (zdravotnimagazin.cz#8178)


Přidat komentář