Capoeira - tanec i boj

Capoeira je původní brazilské bojové umění s africkými kořeny. Toto umění je unikátní kombinací bojových, tanečních a akrobatických prvků, které jsou úzce spojeny s identickou hudbou a zpěvem.

Capoeira je charakteristická svými kopy

akrobatickými prvky, útoky nad hlavou, pády a mnoha dalšími prvky. Jde o to, že dva hráči vstoupí do kruhu, který je utvořen z diváků, v němž capoeiru hrají. V čele kruhu jsou hudebníci, hrající na nástroje jež jsou pro capoeiru specifické a udávající tempo hry.

Typy capoeiry

  • Capoeira regional
  • Capoeira angola

Capoeira vznikla u afrických otroků

kteří byli převezeni v době kolonialismu do Brazílie. V jednom z hlavních přístavů, kam se otroci přiváželi, se jich asi 40 vzbouřilo proti jejich pánovi. Povraždili všechny bílé zaměstnance a vypálili domy. Poté zamířili do hor, kde několik měsíců hledali místo, kam by se mohli schovat. Nakonec díky pomoci indiánů našli místo (Palmares), které jim plně vyhovovalo a ve kterém se capoeira začala rozvíjet.

  • 1770 – první zmínky o capoeiře jako o boji
  • 1927 – první akademie pro výuku capoeiry
  • 1972 – capoeira byla vyhlášena brazilským národním sportem

Capoeira grupo Praga

Grupo Capoeira Praga je skupina bojovníků Capoeiry dvou českých škol pod vedením brazilských mistrů, která předvádí toto původní bojové umění veřejnosti formou vystoupení i výuky jeho základních prvků. Vystoupení obsahuje jogo (hra - tanec ve dvojicích s bojovými prvky), akrobatickou exhibici mistrů a předvedení bojových duelů. Bojovníci svá vystoupení doprovázejí zpěvem a hrou na originální brazilské nástroje (berimbau, atabaque, pandeiro). Skupina vystupuje na veřejných i firemních akcích, na večírcích a jejich vystoupení se zapojením diváků je i zajímavým zpestřením různých outdoorových programů. Více viz grupocapoeira.

Capoeira je afrobrazilské bojové umění

které bylo vyvinuto přibližně před 400 lety africkými otroky, kteří byli portugalskými kolonizátory dovezeni do Jižní Ameriky. Tito lidé přinesli do Nového Světa své kulturní tradice, náboženství a tradiční válečné tance a rituály, které daly základ vzniku bojového umění capoeira.

Otroci cvičili a zdokonalovali své bojové dovednosti

a zastírali je tancem, při kterém se střídaly obranné a útočné techniky a vše bylo doprovázeno rytmickou hudbou. Tak vznikla capoeira jako bojové umění skryté v tanci, a to díky otrokářům, pro které by byl jakýkoliv nácvik bojových technik nepřípustným.

Po zrušení otroctví se černé obyvatelstvo začalo stěhovat do brazilských měst

Jelikož stále přetrvávala rasová diskriminace, nenalézali zde zaměstnání a díky tomu se mnozí z nich připojili k zločineckým gangům nebo je sami vytvořili. Dále se věnovali capoeiře a ta tak začala být spojována s protivládními či kriminálními aktivitami. Následkem toho se roku 1892 v první ústavě Brazílie stala capoeira nezákonnou. Potrestání za cvičení bylo extrémní (lékaři jim měli přeříznout Achillovy šlachy) a policie jej brutálním způsobem potlačovala.

Za otce Capoeiry jsou považováni dva významní mistři a to Mestre Bimba a Mestre Pastinha

kteří napomohli legalizaci Capoeiry po roce 1900 a jejímu dosazení na místo národního sportu. Ve 40. letech začínají počátky moderní capoeiry v Brazílii, v 70. a 80. letech se capoeira rozšířila do celé Brazílie a začala pronikat také za její hranice. Postupem času také začalo obohacování capoeiry o různé akrobatické prvky, jenž přidávají na atraktivnosti tohoto bojového umění. Mnozí mistři to kritizují a poukazují na to, že capoeira byla vždy formou "dialogu" dvou partnerů.

Capoeira nebo Wing Chun Kung Fu?

[Wing Chun][1], jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22760 (zdravotnimagazin.cz#7682)


Přidat komentář