Co jste ještě nevědeli - Judo

Za zakladatele juda je považován profesor Jigoro Kano. Ten jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu Jitsu a později založil bojovou školu, kterou nazval Kodokan-Judo.

Bez omezí věku

Judo je sport vhodný jak pro mládež, tak pro osoby v pokročilém věku, a to bez ohledu na tělesnou výšku a váhu.

Historie 

Počátky zápasu jsou známy již z dávné minulosti. Muži byli nuceni chodit na lov, a tím se učili technice boje a obrany. Už v hrobkách starého Egypta nacházíme doklady o způsobech boje beze zbraně a ve známé japonské starověké kronice Nihon-Šoki najdeme písemné zmínky o chvatech, které se používaly v 8. století pro útok i obranu.

Jigoro Kano

Za zakladatele juda je považován profesor Jigoro Kano. Ten jej vytvořil z vybraných chvatů starého bojového umění Jiu Jitsu a později založil bojovou školu, kterou nazval Kodokan-Judo. Časem se judo dostalo také do osnov výuky na základních a středních školách a Jigoro Kano se tak v Japonsku stal významnou osobností.

Byl dokonce ministrem školství, členem japonského olympijského výboru a prezidentem svazu Judo. V Evropě se Judo objevilo v roce 1931. Judo neznamená pouze boj, ale je úzce spjat také s filosofií, zejména s etikou.

Judo nebo Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Více o bojovém umění Wing Chun Kung Fu >>

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22839 (zdravotnimagazin.cz#8181)


Přidat komentář