Curling

Hrají proti sobě dva celky, každý má čtyři hráče. K vybavení družstva patří 8 kamenů, nezbytné metací náčíní a pro hladkých skluz při vrhání jsou podrážky speciální obuvi upraveny tak, aby umožňovaly co nejdelší a nejplynulejší skluz.

Původ a historie hry

Když jsme nedávno zkoumali, odkud se vzalo slovo puk, při výrazu curling nebudeme muset cestovat z Irska moc daleko.

Metat kameny totiž začali v 16. století ve Skotsku, kde se taky v roce 1620 poprvé slovo curling objevilo. A to konkrétně v Perthu. Skotové této hře úplně propadli (stejně jako pravé skotské whisky - více v článku) a když emigranti z této země dopluli do Severní Ameriky, začali rozšiřovat tuto zábavu i tam.

Hra s láskou a vášní

Britská povaha se otiskla i do metání kamenů. Správný curler nemyslí na to, jak zdolat soupeře, hraje s vášní a láskou ke sportu a vítězství je pro něj jen třešničkou na dortu. V současnosti se kromě Skotska hraje nejlepší curling v Kanadě, Švýcarsku nebo Skandinávii, kde vyniká Švédsko.

 • Pravidla curlingu

  Hrají proti sobě dva celky, každý má čtyři hráče. K vybavení družstva patří 8 kamenů, nezbytné metací náčíní a pro hladkých skluz při vrhání jsou podrážky speciální obuvi upraveny tak, aby umožňovaly co nejdelší a nejplynulejší skluz. Buďte rychlejší než šelma! Tak jako jsou v tenise gamy a v baseballu směny, hraje se curling na endy.

 • Hrací plocha a kameny

  Na začátku každé dráhy (ale může se hrát i na hokejovém hřišti, na kterém jsou dráhy vyznačeny) je tzv. hack, ze kterého se hráč odráží. Kámen musí být vypuštěn před tzv. hog line a to tak, aby bylo opravdu zřetelně vidět, že jej hráč nekontroluje.

  Snahou hráčů poslat svůj kámen co nejblíže do středu kruhu na opačném konci dráhy případně vyrazit z dobré pozice kameny soupeře. Za každý kámen, který je blíže středu než první kámen soupeře, se připočítává jeden bod.

 • Skip

  Skip a jeho zástupce (vice skip) mají jediní právo vstupovat do prostoru kruhu v době, kdy hraje kamenem soupeř. Skip organizuje hru celého družstva a určuje taktiku umisťování kamenů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22855 (zdravotnimagazin.cz#8363)


Přidat komentář