Florbal

Hrací čas určený pro florbal je 3 x 20 minut se dvěma 10-ti minutovými přestávkami. Každé družstvo má právo si vyžádat jeden time – out. V případě, že utkání skončí nerozhodně, začne se hrát prodloužení, dokud nevstřelí jedno družstvo branku.

Původ florbalu

I když florbal vznikl v severní Americe, tak organizovaně se začal hrát v zemích Skandinávie, konkrétně ve Švédsku v sedmdesátých letech. O pár let později vznikl ve Finsku pod názvem saalibandy.

Roku 1986 byla založena International Floorball Federation (IFF). První mistrovství světa ve florbale se konalo ve Švédsku roku 1996.

Rozměry florbalového hřiště

Florbalové hřiště má rozměry 40 x 20 metrů, je vyznačeno čarami, 4 – 5 centimetrů širokými a jasně viditelnými. Okolo hřiště jsou mantinely se zaoblenými rohy.

Pravidla hry

Hrací čas určený pro florbal je 3 x 20 minut se dvěma 10-ti minutovými přestávkami. Každé družstvo má právo si vyžádat jeden time – out. V případě, že utkání skončí nerozhodně, začne se hrát prodloužení, dokud nevstřelí jedno družstvo branku.

Počet hráčů během florbalu

Každé florbalové družstvo může mít k dispozici 20 hráčů. Během hry jich však smí být na hřišti maximálně 6 z každého družstva a z toho jeden brankář.

Výstroj hráčů florbalu

Florbalová výstroj hráčů se skládá z trika (musí být očíslovaná), trenýrek, štulpen a sportovní obuvi. Brankáři musí mít na sobě triko, dlouhé kalhoty a masku na obličej. Hokejku však používat nesmí.

Florbalový míč i hokejka musí být schváleny IFF a příslušně označeny.

Průběh hry ve florbalu

Na začátku florbalového utkání a pak každé třetiny se provádí vhazování na středovém bodě. Hru řídí dva rozhodčí, kteří mají rovnocennou autoritu. Ve florbale si hráči mohou nahrávat dozadu nebo dopředu a to na jakoukoliv vzdálenost. Když dá některé družstvo branku, provede se vhazování na středovém bodě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22154 (zdravotnimagazin.cz#6353)


Přidat komentář