Golf

Zkušení hráči mohou žákům a začátečníkům potvrdit, že ve většině analýz chyb při provádění švihu se upozorňuje na nedostatečný nápřah. Při detailnějším zkoumání se na jedné straně přijde na nedostatečné vytočení ramen, ...

Mít ten správný "grift"

Zeptejte se svých přátel v klubu, kde Tiger Wood nebo John Daly berou tu sílu poslat míček do vzdálenosti více než 300 m. Uslyšíte, že „prostě do toho umí říznout“ nebo spíš „nemám páru”. To je i naše zkušenost, odpověď na otázku zná málokdo.

 

Golfový míček poletím tím dále, čím větší rychlostí do něj udeří hlava hole. Hráči jsou obvykle schopni máchnout driverem tak, že jeho hlava udeří do míčku rychlostí 160 km/h, v okamžiku úderu se rychlost hlavy hole sníží na 130 km/h, ovšem míček vyletí ze své pozice rychlostí až 240 km/h. To je dáno elasticitou míčku a zjednodušeně řečeno platí obecné pravidlo, že počáteční rychlost míčku je o 70 – 80% větší než rychlost hole v okamžiku úderu do míčku.

Talent, píle, ukázněnost

Takže jak jsme řekli, udělit hlavě hole co největší rychlost. Nejlépe se vám to podaří tehdy, když hlava hole poletí okolo vašeho těla jako družice po oběžné dráze. Vytočením trupu se napřáhněte, zaměřte se na hlavu hole, probuďte v sobě netušené síly a udělte holi tu úžasnou nadpozemskou rychlost. Špičkový atleti dokážou udeřit rychlostí 200 km/h, průměrní golfisté dosahují rychlosti okolo 150 km/h.

Spolupráce celého těla

Vytočení trupu, tj. onen nápřah, musíte provést tak, abyste do zpětného pohybu, tj. vlastního švihu, mohli vložit co nejvíce energie. Nápřah je proto důležitým předpokladem pro dlouhou ránu. Dobrá rána = dlouhá rána.

Rady začátečníkům

Zkušení hráči mohou žákům a začátečníkům potvrdit, že ve většině analýz chyb při provádění švihu se upozorňuje na nedostatečný nápřah. Při detailnějším zkoumání se na jedné straně přijde na nedostatečné vytočení ramen, na druhé straně na špatný sklon roviny švihu.

Bible golfu

 • Na délku a směr letu míčku nemá vliv prošvih – to je časté klamné tvrzení, ale především nápřah, přesněji správné vytočení trupu při nápřahu a míra napnutí svalů. Bez správného vytočení trupu při nápřahu není hráč schopen udeřit do míčku plnou sílu.
 • Pokud hráč provede správné vytočení trupu, zabije dvě mouchy jednou ranou: Položí tím základní kámen dlouhé a přesné rány. Golfový úder lze samozřejmě provádět i se zapojením toliko paží a rukou, avšak energická a rovná záda se vydaří pouze při optimálním vytočení trupu.
 • Pokud by Jack Nicklaus měl možnost sdělit jednu jedinou poučku, řekl by toto: „nápřah musí být proveden do krajnosti” (tím je myšleno do maximálního možného vytočení ramenou).
 • Pokud Jack Nicklaus bude chtít prodloužit svou ránu o nějaký ten metr, pokusí se při nápřahu k vytočení trupu přidat pár milimetrů.
 • „Čím více dokážeš vytočit ramena, tím lépe pro tebe”, říká Ben Hogan.
 • Při správně provedeném nápřahu se v těle aktivují velké svaly, především svaly zad, boků, ramenou a stehen. Tím se vyloučí křečovité stárnutí svalů paží, což má příznivý vliv na přesnost a délku rány.
 • Čím lepší nápřah, tím méně chyb třeba napravovat při prošvihu (při přibližování hlavy hole k míčku).
 • Pouze vytočením trupu lze plně využít systém tzv. tělesných pák.
 • Správným provedením nápřahu lze při švihu lépe využít gravitačních a odstředivých sil.
 • Provedení nápřahu má určitý vliv na sled pohybů během celého švihu. Cílem je provést plynulý a rytmický pohyb, pouze tak lze míček napálit plnou silou a přesně.
 • Nápřah je základním kamenem stylu a formy švihu. Čím lepší nápřah, tím plynulejší a elegantnější švih.
 • Od počátku nápřahu do vlastního úderu do míčku uplyne průměrně 1,2 sekund, z toho 0,8 se spotřebuje na vlastní nápřah. Z toho je také vidět, že nápřah je mnohem důležitější než vlastní prošvih.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22808 (zdravotnimagazin.cz#7870)


Přidat komentář