Historie plavání

V dávné historii byl vztah člověka k vodě nijaký, alespoň o tom nemáme žádné historické doklady. Člověk pravděpodobně při plavání napodoboval pohyby zvířete (psa). Dosud takhle plavou i domorodci v nitru Afriky a Jižní Ameriky.

První zmínky v historii

V dávné historii byl vztah člověka k vodě nijaký, alespoň o tom nemáme žádné historické doklady. Člověk pravděpodobně při plavání napodoboval pohyby zvířete (psa). Dosud takhle plavou i domorodci v nitru Afriky a Jižní Ameriky.

Ve starověku se plavání dostalo mezi nejoblíbenější a nejctnostnější sporty. Aristokraté měli velký zájem, aby se jejich děti naučily plavat, protože to považovali za základ vzdělání.Ve starém Egyptě máme několik desítek důkazu o oblibě tohoto sportu. Jsou to hlavně sošky a malby na stěnách a vázách, které zobrazují plavoucího člověka. Občas nalezneme také zobrazeny plavající ženy, což dosvědčuje, že se jednalo o jeden z mála sportů, který byl ženám povolen.

První vyučování na školách jako povinný předmět

Největšího rozmachu ale dosáhlo plavání ve starém Řecku, kde se zařadilo mezi vyučovací předměty na gymnáziu a bylo nutné, aby plavat uměli také vojáci, kteří na flotilách dobývali nová území. V Římě se dokonce konaly gladiátorské zápasy ve vodě tzv. naumachie, ve kterých se snažil utopit jeden zápasník druhého. Plavání a tělesná výchova upadala ve středověku, kdy křesťanská ideologie zakazovala jakoukoli péči o tělo. Teprve s renesanci a humanismem nastal opak.

Sportovní nadšení

Sportovní plavání se zrodilo v Anglii, zásluhu na tom měl anglický básník lord Byron, který přeplaval Dardanelskou úžinu, aby si ověřil pravdivost řecké báje o Leandrovi. V roce 1875 přeplaval anglický kapitán Webb kanál La Manche za 21 hodin a 45 minut. V polovině 60. let minulého století se zakládaly první plavecké spolky.

Novodobé soutěže

Závodními plaveckými disciplínami jsou kraul, prsa, znak, delfín. Závodí se v disciplínách 100 a 200 m volný způsob, prsa, znak a motýlek, 50, 400 a 800 m (ženy) a 1500 m (muži) volný způsob, 200 a 400 m osobní polohový závod a ve štafetách 4 x 100 m nebo 200 m volný způsob a 4 x 100 m polohová štafeta. Plave se v bazénech dlouhých 50 nebo 25 m.

Plavání je součástí všech novodobých olympijských her. Dalšími významnými závody jsou Mistrovství světa a Mistrovství Evropy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21894 (zdravotnimagazin.cz#5627)


Přidat komentář