Horolezectví - buildering

Nejčastějšími cíli těchto odvážlivců jsou mrakodrapy, mosty či monumenty. Pro příklad můžeme uvést Empire state building v New Yorku, Golden gate bridge v San Francisku či bývalé Světové obchodní centrum. Mrakodrapů je po světě stále dost.

Co je buildering?

Aktivita, která obsahuje šplhání po jakémkoliv druhu staveb v městském prostředí. Původní název vznikl kombinací anglických slov building (budova) a bouldering (druh horolezecké aktivity, více v příslušném článku na www.samuraj.cz)

Je buildering extremní sport?

Často je nutné šplhat bez jištění a to ve velmi obtížných podmínkách. V drtivé většině případů se tato činnost provádí v noci, což úzce souvisí s její legalitou.

Buildering – místa

Nejčastějšími cíli těchto odvážlivců jsou mrakodrapy, mosty či monumenty. Pro příklad můžeme uvést Empire state building v New Yorku, Golden gate bridge v San Francisku či bývalé Světové obchodní centrum. Mrakodrapů je po světě stále dost.

Buildering – legálnost

Vyznavači této aktivity mívají často problémy s policisty, kteří si je odvádí hned poté, co dosáhnou vrcholu. Málokdy totiž dá majitel budovy povolení k takové nebezpečné aktivitě.Občas se vyskytnou výjimečné akce, při kterých je dovoleno po mrakodrapech šplhat pro osamělé a zkušené horolezce. Ty vždy vzbudí velký poprask mezi širokou veřejností a všechny televize jsou na místě, aby výkon mohl vidět celý svět. Bohužel akce tohoto typu nejsou moc časté.

Někteří majitelé jsou ovšem shovívaví a například areál University of Colorado v Boulderu je v mnoha místech volný pro jakékoliv využití tohoto typu.

Společenská či inviduální zábava

V poslední době se buildering stává populární skupinovou aktivitou. Stejně jako u tradičního horolezectví, stejně tak i zde jsou „vychozené cesty”, označené obtížností.

Buildering a demonstrace

V našem světě musí mít všechno svůj důvod a nikomu se nechce věřit, když někdo jako Forest Gump prohlásí: „Prostě se mi chtělo.” Proto se i buildering stává součástí mnoha demonstrací. Horolezec mívá v tomto případě na zádech i transparent s příčinou protestu.

Kdo a kde šplhali

  • Harry Gardiner (první oficiálně známý urban climber)
  • Alain Robert (Empire State Building v New Yorku, Sears Tower v Chicagu, Petronas Towers v Kuala Lumpur a mnoho dalších)
  • Dan Goodwin (Sears Tower v Chicagu)
  • George Willig (World Trade Center – bývávalo v New Yorku)
  • Harry a Simon Westaway (Big Ben v Londýně)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22872 (zdravotnimagazin.cz#8473)


Přidat komentář