Jezdectví

První lidé, kteří začali jezdit na koni, byli asijští nomádi ve 4.-3. tisíciletí př. n. l. Od této doby člověk koně využíval jako dopravní prostředek nebo jako pomocníka při práci. Zvrat nastal v 19.

Z historie

První lidé, kteří začali jezdit na koni, byli asijští nomádi ve 4.-3. tisíciletí př. n. l. Od této doby člověk koně využíval jako dopravní prostředek nebo jako pomocníka při práci. Zvrat nastal v 19. století během technického rozvoje. Koňskou sílu začaly nahrazovat stroje a koně se začali využívat ke sportovním účelům.

Slovník v jezdectví

V jezdectví je nejdůležitější soulad koně a jezdce. Jezdectví se dělí na několik disciplín:

  • drezůra - v této disciplíně kůň předvádí předepsané cviky ve cvalu, klusu i v chůzi. Důležité je, aby kůň vypadal elegantně.
  • parkur - kůň a jezdec musí v určeném prostoru (kolbišti) přeskákat postavené překážky s co nejmenším počtem chyb.
  • pony sport - pony je závodní kůň, který v kohoutku nedosahuje více než 148 cm. Pony sport jsou jezdecké soutěže, kde jezdci jsou hlavně děti.
  • reining - westernová disciplína zaměřená hlavně na poslušnost koně.
  • spřežení - soutěží se v jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Závod má tři časti-drezůru, terénní jízdu tzv. maratón a překážkovou jízdu.
  • voltiž - při této disciplíně se na neosedlaném koni předvádějí gymnastické cviky. Závod se skládá z povinné sestavy a volné jízdy.
  • všestrannost - nejnáročnější jezdecká disciplína testující všestrannost koně. Soutěž se skládá z drezůry, parkuru a terénní zkoušky.
  • vytrvalostní jízdy = distanční dostihy - při této disciplíně se prověřuje hlavně vytrvalost a zdatnost koně, ale také jezdcovy schopnosti správně vést koně a odhadnout jeho vhodné tempo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21889 (zdravotnimagazin.cz#5621)


Přidat komentář