Kanoepolo

Jedná se o vodní míčový sport. Hraje se na vodní ploše o rozměrech nejlépe 30 x 20 metrů. Družstvo tvoří pět hráčů, kteří se na speciálních malých a obratných kajacích snaží dopravit míč do soupeřovy branky.

Kanoepolo

Jedná se o vodní míčový sport. Hraje se na vodní ploše o rozměrech nejlépe 30 x 20 metrů. Družstvo tvoří pět hráčů, kteří se na speciálních malých a obratných kajacích snaží dopravit míč do soupeřovy branky. Branky tvoří otevřené rámy zavěšené ve dvoumetrové výšce nad vodní hladinou. Hraje se dvakrát po deseti minutách s tříminutovou přestávkou. Míč se může házet pádlem nebo rukou. Hráč nesmí držet míč déle než pět sekund. Vítězí družstvo, které střelí více branek. Hráči se mohou v průběhu hry střídat.

Nutná výbava

Hráč musí mít plovací vestu s číslem, helmu s mřížkou přes obličej. Loď musí být opatřena gumovými nárazníky.

Vývoj ve světovém měřítku

Kanoepolo se v současnosti hraje ve více než dvaceti zemích světa. Mezi nejlepší hráče patří Australané, Francouzi, Angličané, Švýcaři a Němci. V některých zemích se hrají ligové soutěže. Pořádány jsou i mezinárodní turnaje. U nás se závodně kanoepolu věnuje klub KP Praha.

Historie

Kanoepolo vzniklo ve dvacátých letech dvacátého století v Německu. Brzy se rozšířilo do ostatních zemí a během svého vývoje se měnily pravidla soutěže až do dnešní podoby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22252 (zdravotnimagazin.cz#6667)


Přidat komentář