Korfbal

Počátky korfbalu sahají do roku 1902, kdy učitel z Amsterdamu při své cestě po Švédsku, viděl hru zvanou ringböl. Tuto hru chtěl hrát při svých hodinách tělocviku, ale problém byl v tom, že chlapci i dívky cvičili společně.

Co je korfbal?

Korfbal je kolektivní míčová hra, která se v zemích Beneluxu hraje víc jak sto let. Pouhý Královský holandský korfbalový svaz registruje přes 120 000 členů. V České republice má korfbal skoro dvacetiletou tradici a již po tak krátké době se řadí mezi světovou špičku korfbalu.

Odkud pochází toto slovo?

Název korfbal pochází z Holandska a je složen ze slov korf a bal, které v překladu znamenají koš a míč.

Historie

Počátky korfbalu sahají do roku 1902, kdy učitel z Amsterdamu při své cestě po Švédsku, viděl hru zvanou ringböl. Tuto hru chtěl hrát při svých hodinách tělocviku, ale problém byl v tom, že chlapci i dívky cvičili společně. Proto tento učitel přetvořil hru tak, aby ji mohli hrát obě pohlaví současně. Tak vznikl korfbal.

 

  • Počátky korfbalu u nás

    V České republice se korfbal poprvé objevil v srpnu roku 1988. Tehdy se v hale Tatra Smíchov setkalo několik nadšenců, kteří korfbal viděli v belgickém podání. Od té doby se začal korfbal rozvíjet ve větším měřítku.

Pravidla hry

Pravidla pro korfbal jsou vymyšlena tak, aby byla zajištěna rovnoprávnost hráčů, aby zamezovala přímým fyzickým kontaktům a podporovala smysl pro kolektivitu. Hraje se jen rukama a dotek míče od kolen dolů je zakázán, tak jako není dovoleno běžet s míčem v rukou nebo driblovat (jako je tomu u basketbalu).

Družstvo je tvořeno čtyřmi muži a čtyřmi ženami, ze kterých jsou pak sestaveny dvě smíšené čtveřice (dva a dvě), které se v průběhu hry pravidelně střídají v rolích obránců a útočníků. Body se zapisují tehdy, když je míč vhozen do proutěného koše bez dna, který je upevněn svým okrajem ve výšce 3,5 metrů na kovovém stojanu.

Korfbal se hraje 2 x 30 minut čistého času. Přestupky se trestají volným nebo pokutovým hodem, napomínáním, žlutou či červenou kartou. Během hry je možno vystřídat dva hráče, kteří se už nesmějí do hry vrátit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22834 (zdravotnimagazin.cz#8168)


Přidat komentář