Královská hra jménem Šachy

Ve 13. století vznikl Cottonův a Alfonsův rukopis, jenž popisoval pravidla Čaturangu. Hlavní figura byla pojmenována podle perského vládce, který byl nazýván šáh (z toho vznikl název šachy).

Něco málo z historie

Čaturanga vymyšlená v 6. století filozofy z Indie, je nejstarším předchůdcem šachů. Jednalo se o hru čtyř armád, která byla pod vedením rádži.

Ve 13. století vznikl Cottonův a Alfonsův rukopis, jenž popisoval pravidla Čaturangu. Hlavní figura byla pojmenována podle perského vládce, který byl nazýván šáh (z toho vznikl název šachy).

V průběhu dalších let se měnila pravidla šachů, až se ustálila do dnešní podoby.

Základní vybavení pro hru

 • Šachovnice

  Šachovnice má celkem 64 polí černé a bílé barvy (8 x 8).

 • Figurky

  Každý hráč má k dispozici 16 figur, které jsou od sebe barevně odlišené – jeden hráč má bílé a druhý černé figury. Sada obsahuje 8 pěšců, 2 věže, 2 jezdce, 2 střelce, 1 dámu a 1 krále.

Samotná hra

Šachy zahajuje hráč, který má bílé figury. Ten hráč, který je na tahu, přenese svou figuru na volné pole. V případě, že je pole obsazeno protihráčem, odstraní jeho figuru z hracího pole. Každá figura má své určité vlastnosti a možnosti pohybu po šachovnici.

Pravidla hry

 • Rozestavení figur

  Pěšci jsou rozestavěni v druhé řadě polí, ostatní figury jsou v první řadě zleva doprava takto: věž, jezdec, střelec, dáma, král, střelec, jezdec, věž.

 • Pohyby figur

  Pěšec: smí se pohybovat jen vpřed o jedno nebo dvě pole.

  Věž: může postupovat přes jakýkoliv počet polí a to vodorovně nebo svisle.

  Jezdec: neboli kůň se přemisťuje zvláštním způsobem - do písmena L.

  Střelec: pohybuje se úhlopříčně od pole, na kterém právě stojí. Smí postupovat jen jedním směrem přes libovolný počet polí.

  Dáma: může postoupit přes libovolný počet polí a to všemi směry (vodorovně, svisle, úhlopříčně). Směry se však nesmí v průběhu jednoho tahu kombinovat.

  Král: může se pohybovat jakýmkoliv směrem vždy jen o jedno pole, které není ohroženo figurou soupeře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22145 (zdravotnimagazin.cz#6325)


Přidat komentář