Kulturistika

Před závodem musí soutěžící oznámit, na jaké váze začnou. Na každou pak mají tři pokusy. Jestliže byl pokus úspěšný, musí zvýšit zátěž nejméně o 2,5 kg. Vítězí ten kdo v součtu obou disciplín vzepřel větší váhu.

Popis vzpírání

Vzpírání je sportovní disciplína, při které se vzpěrač snaží zkombinovat sílu a rychlost zdvihu tak, aby uzvedl co nejtěžší zátěž.

Něco málo z historie vzpírání

Vzpírání bylo součástí již prvních novodobých olympijských her roku 1896, znovu však bylo zařazeno mezi disciplíny roku 1920. Ženy byly poprvé zapojeny do mistrovství roku 1987 a součástí olympiády se staly až roku 2000. V současné době soutěží muži v osmi a ženy v sedmi váhových kategoriích.

Průběh vzpírání

  • Nadhoz soupažný (nadhoz) – vzpěrač zvedá činku nejprve na ramena, pohupem ji vyráží nad hlavu do napjatých paží. Činku musí nad hlavou ustálit a počkat na povel: dolů.
  • Trh soupažný (trh) – činku uchopí nadhmatem a plynule vytáhne nad hlavu. Paže musí být napjaté.

Samotný závod vzpírání

Před závodem musí soutěžící oznámit, na jaké váze začnou. Na každou pak mají tři pokusy. Jestliže byl pokus úspěšný, musí zvýšit zátěž nejméně o 2,5 kg. Vítězí ten kdo v součtu obou disciplín vzepřel větší váhu.

  • Mezi význemné české vzpěrače patří například Zbyněk Vacura nebo Lenka Orságová. Tento sport patří mezi velmi náročný a pro závodníky psychicky vyčerpávající. Velmi důležitá je motivace. Její ztráta může znamenat paradoxně i ztrátu síly a odhodlání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22355 (zdravotnimagazin.cz#6894)


Přidat komentář