Lukostřelba

Lukostřelbu využívali k lovu zvěře už lidé v době kamenné, takže je stará asi 50 000 let. Nejznámějším lučištníkem byl asi anglický zbojník Robin Hood. Podle legendy bylo jeho posledním přáním být pohřben tak, kam dopadne jeho poslední vystřelený šíp.

Z historie lukostřelby

Lukostřelbu využívali k lovu zvěře už lidé v době kamenné, takže je stará asi 50 000 let. Nejznámějším lučištníkem byl asi anglický zbojník Robin Hood. Podle legendy bylo jeho posledním přáním být pohřben tak, kam dopadne jeho poslední vystřelený šíp. U nás používali luk hlavně Keltové, a to především jako součást vojenské výzbroje. Za doby vlády Karla IV. byly pořádány střelecké soutěže a slavnosti. Lukostřelba se brzy stala rozšířenou, ale také velmi nebezpečnou zábavou. Aby se zabránilo úrazům a nehodám, byly lukostřelcům přiděleny dva říční ostrovy: Štvanice a Střelecký ostrov.

Současnost - lukostřelby

Tradici lukostřelby na Střeleckém ostrově dodnes udržuje lukostřelecký oddíl SK Start Praha. Sportovní lukostřelba se už dnes nepoužívá jako nástroj k lovu a je považována za ušlechtilou zábavu. Je jednou z Olympijských sportů.

 

O organizaci tohoto sportu u nás se zasloužil zakladatel Československého svazu lukostřeleckého, Jan Horn. Prvním lukostřelecké mistrovství světa uspořádala Unie polských lukostřelců v roce 1931. Právě na popud poláků pak také vznikla mezinárodní federace lukostřelců FITA.

Olympijský sport a lukostřelba

Sportovní lukostřelba se koná v zastřešených halách nebo venku pod širým nebem. Vzdálenosti od terče se pohybují od 18 do 90 metrů. Do finále postupují jen ti nejlepší závodníci.

  • Lukostřelecký biatlon

    neboli skiarc je spojením dvou disciplín: lyžování a lukostřelby. Zde je už ale třeba opravdu dobré fyzické kondice.

  • Český lukostřelecký svaz

    sdružuje české lukostřelce, kteří zastupují naší zemi v národních i mezinárodních soutěžích. Zajišťuje závody, školí lukostřelecké trenéry apod. Český lukostřelecký svaz má dobrou pověst v zahraničí a jeho členové získali řadu ocenění.

Vhodný sport i pro celou rodinu

Lukostřelba není pohybově náročná a je vhodným sportem pro celou rodinu. Dodává klid a pohodu, vyžaduje schopnost koncentrace. Je využívána jako doplněk léčby v rehabilitačních ústavech a je vhodným sportem i pro tělesně postižené jedince. Ti mohou se mohou zúčastnit lukostřeleckých soutěží pro handicapované (Paralympiáda ad.)

Lukostřelbu lze provozovat i v terénu nebo na umělé podobizny zvířat. Pořádají se i soutěže v nejdelším dostřelu, na kole či na raftingu. Způsoby lukostřelby jsou rozmanité a svědčí a o atraktivitě tohoto sportu.

Sportovní centra lukostřelby

Mnohá sportovní centra nás nabízí výuku lukostřelby i pro úplné začátečníky. O vybavení se starat nemusíte, bude vám zapůjčeno. Je třeba mít pouze vhodné oblečení, raději upnuté, aby nepřekáželo při střelbě. Lukostřelba je vhodná i pro děti od 12 let. Její nevýhodou je jednostranná zátěž páteře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22322 (zdravotnimagazin.cz#6827)


Přidat komentář