Lukostřelba

Na počátku minulého století se v Anglii, Francii a Polsku rozšířila lukostřelba opětovně jako zábava i jako sportovní disciplína. Do tehdejšího Československa přivezli tuto disciplínu krajané ze Spojených států.

Objevení

Je zcela nepopíratelné, že k objevu luku muselo dojít při situaci, kdy se nějaký předmět, věc, rostlina ohnula, napjala či jinak nepřirozeně zdeformovala a vymrštila nějaký kámen, dřevo nebo možná i samotného člověka.

Tomu se zřejmě po tvrdém dopadu nejdříve začernilo a potom rozbřesklo a začal se pídit po tom, jak využít tento švih v praxi.

Luk a šíp

Když člověk zjistil, jakou našel díky luku sílu, vynález šípu byla maličkost. Jednoduše se tak dlouho zmenšovaly oštěpy, až se daly použít k tomu, aby byly vystřelovány. Týkalo se to zejména miniaturizování jejich hrotů.

Vylepšení z Asie

Nejvíce se ve starověku o zdokonalování luků a šípů zasloužily asijské národy, především Assyrijci a Babylóňané. Ti už měli na své šípy zhotoveny toulce, aby mohla ruka po vypuštění střely sáhnout co nejrychleji pro novou.

Řekové napjali tětivu

Na sportovní úroveň však vytáhli střelbu z luku až Řekové, kteří z ní udělali důležitou olympijskou disciplínu. Nejlepší a nejpřesnější střelci byli váženými občany a sportovci.

A ještě jednoho lučištníka nám seslali Řekové. Má křídla, jmenuje se Cupidos, spíše je však znám pod jménem Amor, a o jeho některých trefách lze s úspěchem pochybovat.

Robin Hood

Asi nejlegendárnějším krotitelem luku se však stal sherwoodský zbojník Robin Hood, který se zasloužil o to, že Anglie měla v té době asi nejlepší lučištníky široko daleko.

I když podle některých pramenů bude na existenci chrabrého Robina asi tolik pravdy jako u našeho Járy Cimrmana, nelze popřít středověkou převahu ostrovních střelců.

Rozvoj techniky

Luky a šípy však narazily na střelný prach a s rozvojem pistolí, pušek a jiných palných zbraní se jejich význam jako bojového prostředku zmenšoval.

Sportovní disciplína

Na počátku minulého století se v Anglii, Francii a Polsku rozšířila lukostřelba opětovně jako zábava i jako sportovní disciplína. Do tehdejšího Československa přivezli tuto disciplínu krajané ze Spojených států.

Tento další bílý sport (odvozeno od oblečení soutěžících) zakořenil natrvalo v našich zemích na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století, což vyvrcholilo založením Českého lukostřeleckého svazu v roce 1933.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22864 (zdravotnimagazin.cz#8441)


Přidat komentář