Míčkování - fyzioterapeutická metoda

Míčkování může upravovat poúrazové stavy, alergické a astmatické problémy, upravovat oslabený imunitní systém, pomáhat při záchvatech dušnosti, urychlovat léčbu některých neurologických potíží a doplňovat léčbu dětských skolióz.

Míčkování

Metoda, prováděná speciálními molitanovými míčky o různých velikostech. Míčky se vedou po těle pacienta - dítěte dvěma způsoby

 

  1. koulením - míčky se odvalují pomocí prstů, dlaní a zápěstím
  2. vytíráním - míček je držen v prstech tak, aby se neotáčel

Pokud je metoda správně aplikována, zkracuje dobu nutnou k léčení různých potíží, snižuje závažnost průběhů onemocnění.

Výhody

Tato metoda je levná, příjemná a hlavně nenáročná, takže ji zvládne každý laik, po instruktáži fyzioterapeutem.

Co se tím procvičí u dětí

  • relaxaci, protažení břišních, hrudních a krčních svalů, páteře a pletence ramenního
  • uvolnění průdušek, bránice
  • převádí hrudní dýchání na břišní
  • snížení frekvence dechu, prohloubení dechu
  • zvýšení kapacity plic
  • zlepšení držení těla

Čemu napomáhá

Míčkování může upravovat poúrazové stavy, alergické a astmatické problémy, upravovat oslabený imunitní systém, pomáhat při záchvatech dušnosti, urychlovat léčbu některých neurologických potíží a doplňovat léčbu dětských skolióz.

Rodiče a děti

Míčkování je ideální metodou doplňujícího léčení, na které se mohou podílet rodiče dítěte nebo kdokoli jiný. Technika se dá snadno naučit a vy můžete pomoci svému dítěti. Míčkování je u dětí velmi oblíbené, což je velkým kladem. Berou ji jako hru s rodičem a tak se její účinek ještě zvyšuje. Dítě neprožívá stres ze zdravotního zařízení, nebere míčkování jako součást léčby. Může se tak jednoduše uvolnit, což je potřeba. Míčkování můžete provádět každý den. Důležité je však naučit tuto metodu přesně – S TERAPEUTEM.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22233 (zdravotnimagazin.cz#6606)


Přidat komentář