Minigolf

Minigolf se historicky vyvíjí různými směry. V Evropě se jedná o sportovní disciplínu s jasně danými pravidly a normami, v Americe se rozvíjí jako oddechová forma golfu, pouze jako rekreační sport.

Počátek vzniku

Minigolf se historicky vyvíjí různými směry. V Evropě se jedná o sportovní disciplínu s jasně danými pravidly a normami, v Americe se rozvíjí jako oddechová forma golfu, pouze jako rekreační sport. V počátcích byla filozofie minigolfu zaměřena jednoznačně, a to přiblížit finančně náročný klasický golf nižším vrstvám. A údajně již v 16.století se na skotských golfových hřištích navrtávaly další jamky, aby hráči mohli trénovat dohrávky.

Druhy minigolfu

Minigolf se hraje ve 40 zemích, přesně na čtyřech kontinentech a čeští hráči patří mezi světovou špičku. Existuje mnoho druhů různých variant herních systémů, které ovšem nejsou normovány. Pro závodní minigolf se využívají tři normované systémy, tzv. miniaturgolf, betonový minigolf, filcgolf. Hřiště se skládá z osmnácti drah s různými překážkami. Oficiální turnaje se hrají na čtyři a více kol. V minigolfu se nemohou při hře měnit hole jako u klasického golfu, za to má hráč k dispozici velké množství míčků, které se od sebe liší tíhou, materiálem, rychlostí, pružností, atd.

Zahrát si může každý, kdo má chuť 

Minigolf je vhodný pro všechny věkové kategorie. Dá se hrát od dětství po celý život. Mohou jej provozovat také zdravotně postižení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21899 (zdravotnimagazin.cz#5633)


Přidat komentář