Moderní gymnastika

Vývoj moderní gymnastiky. Moderní gymnastika - estetický pohyb. Soutěže v moderní gymnastice. Hudební doprovod si gymnastka volí sama. Moderní gymnastika klade vysoké nároky na koordinaci pohybu. Náčiní moderní gymnastiky.

Vývoj moderní gymnastiky

Počátkem 20. století se objevila v Německu a Švédsku. První soutěž se konala v bývalém SSSR v roce 1948, do roku 1956 zůstala ve stínu sportovní gymnastiky.

Moderní gymnastika - estetický pohyb

moderní gymnastiky si získal velkou oblibu zejména v bývalém SSSR a v Bulharsku. Mezinárodní gymnastická federace (FIG) ji jako samostatný sport uznala roku 1962. První mistrovství světa se konalo v Budapešti v roce 1963, olympijskou disciplínou je moderní gymnastika od roku 1984.

Soutěže v moderní gymnastice

Sestavy moderní gymnastiky se cvičí s pěti druhy náčiní - švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha. Na mezinárodních soutěžích se po dva roky cvičí pouze předepsaný čtyřboj (v současnosti není v programu švihadlo). Soutěže se dělí na individuální a na společné skladby, kde cvičí pět gymnastek najednou jednu sestavu se stejným náčiním, druhou sestavu s dvěma odlišnými náčiními.

Hudební doprovod si gymnastka volí sama

Individuální volná sestava trvá 75 až 90 sekund, společná skladba trvá 135 až 150 sekund. Každá sestava je trenérem či trenérkou zakreslena do zápisu, který se předkládá rozhodčím.

Moderní gymnastika klade vysoké nároky na koordinaci pohybu

těla a náčiní, manipulaci s náčiním, obtížnost gymnastických prvků a na výběr typických prvků pro dané náčiní.

Závodní plocha pro moderní gymnastiku

Strop musí být alespoň 8 metrů vysoký pro dostatečnou výšku házení náčiní. Gymnastický koberec je 13 x 13 metrů.

Prvky obtížnosti moderní gymnastiky

Sestava každého náčiní musí obsahovat tyto prvky obtížnosti:

  • Skoky
  • Obraty
  • Ohebnosti
  • Rovnováhy

Náčiní moderní gymnastiky

Náčiní se dříve vyrábělo z přírodních materiálů (dřevo, guma, konopí), dnes se již většinou dává přednost materiálům syntetickým. Náčiní musí odpovídat předepsaným normám, mít určitou velikost a hmotnost.

Moderní gymnastika  - Stuha

Musí být stále v pohybu a vytvářet pravidelnou kresbu (spirály, vlnovky, kruhy).

Moderní gymnastika - Kužele

Charakteristickými prvky cvičení s kuželi jsou mlýnky, asymetrické pohyby, házení a kroužení.

Moderní gymnastika - Míč

Zdůrazňuje pohyblivost, plynulost a ladnost pohybů. Typickým prvkem je kutálení.

Moderní gymnastika - Švihadlo

Je fyzicky nejnáročnější náčiní. Hlavními prvky jsou skoky a drobné přeskoky.

Moderní gymnastika - Obruč

Různá manipulace s obručí: kroužení, házení a chytání, kutálení, průchody obručí.

Profil moderní gymnastky

  • Dosažení mistrovské úrovně trvá 8 let.
  • Limitujícím faktorem výkonu v moderní gymnastice je pohyblivost, proporcionální postava, koordinace, znalosti z klasického a moderního tance, smysl pro rytmus.
  • Jednotlivé složky výkonu (rozsah pohybu, technika cvičení s náčiním, soulad pohybu s hudbou) se nacvičují zvlášť, ale nejvíce hodin tréninku je potřeba k dosažení celkového kultivovaného pohybového projevu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21883 (zdravotnimagazin.cz#5613)


Přidat komentář