Nohejbal

Nohejbal je původně český sport, který se v posledních letech dostal do mezinárodně uznávaných sportovních odvětví. Roku 1991 se Český volejbalový svaz stal členem mezinárodní footballtennisové asociace.

Nohejbal

Cílem nohejbalu je zahrát míč na protihráčovo pole tak, aby ho zachytil chybně a nebo vůbec. Pokud vyhraje míč, zapisuje se mu jeden bod. Ten hráč (hráči), který získá 10 bodů, získává set, ale musí mít od soupeře alespoň dvou bodový rozdíl.

Počet hráčů je nejčastěji od jednoho až po tři a někdy i více. Hráči mohou míč odehrát jakoukoliv částí těla kromě ruky.

Historie

Nohejbal je původně český sport, který se v posledních letech dostal do mezinárodně uznávaných sportovních odvětví. Roku 1991 se Český volejbalový svaz stal členem mezinárodní footballtennisové asociace.

První Mistrovství Evropy v nohejbalu se konalo roku 1991 a od roku 1994 se hrálo první Mistrovství světa. Již od začátku těchto mezinárodních soutěží nechyběl český nohejbal a česká reprezentace na nich dokazovala, že jsme v tomto sportu světovou velmocí.

Pravidla - herní plocha

Herní prostor pro nohejbal musí mít rozměry nejméně 25 x 15 metrů a do výšky 7 metrů. Plocha je vymezena čárami a musí mít jednotný povrch. Na hřišti nesmí být žádné překážky nebo zvýšení či snížení terénu.

Pravidla - sloupky

Sloupky sloužící na upevnění sítě, musí být od sebe vzdáleny od pomezí čar nejméně 0,5 metrů.

Pravidla - síť

V nohejbalu se sítí rozumí jen její napjatá část mezi podpěrnými tyčemi. Horní okraj sítě je opatřený páskou, která kryje napínací lano. Vzdálenost horního okraje sítě od povrchu hřiště je 110 centimetrů.

Pravidla - míč

Míč na nohejbal je vyroben z přírodní nebo umělé kůže. Jeho obvod je 68 až 78 centimetrů a váha 396 až 453 gramů.

Druhy hry

  • Střetnutí jednotlivců (singl)
  • Střetnutí dvojic (dvojky)
  • Střetnutí trojic (trojky)
  • Není vyloučen ani jiný počet hráčů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22130 (zdravotnimagazin.cz#6292)


Přidat komentář