Nordic Walking

Sport zvaný Nordic Walking byl původně používán jako letní příprava běžců na lyžích. První zmínka o chůzi s holemi byla v americké literatuře roku 1992. Počátkem roku 1993 byl zkoumán vliv Nordic Walkingu na lidský organismus.

Nordic Walking

Nordic Walking je možno provozovat po celý rok a to kdekoliv, ve všech věkových kategoriích a výkonnostních skupinách. Jeho sportovní úroveň lze velmi snadno přizpůsobit vlastní sportovní úrovni.

Původ a historie tohoto sportu

Sport zvaný Nordic Walking byl původně používán jako letní příprava běžců na lyžích. První zmínka o chůzi s holemi byla v americké literatuře roku 1992. Počátkem roku 1993 byl zkoumán vliv Nordic Walkingu na lidský organismus. V roce 1997 byly poprvé představeny speciální hole pro tento sport. Koncem roku 2003 bylo v Evropě přes 3 milióny lidí, kteří Nordic Walking vykonávají.

 

Nordic Walking se zrodil roku 1997 ve Finsku a zde se taky tento sport vyvinul v lidový. Velkou rychlostí se rozšířil po celé Skandinávii a poté i do střední a jižní Evropy.

Způsob sportování

Základem Nordic Walkingu je chůze se dvěma holemi, díky čemuž se každého kroku aktivně zúčastní celá horní polovina těla. Je možno dělat přestávky, které jsou vyplněny protahovacími cviky, při nichž se využívá opět holí.

Příznivé účinky na lidské tělo

  • Zvyšuje tepovou frekvenci o 5 – 17 tepů za minutu
  • Oproti normální chůzi zvyšuje spotřebu kalorií o průměrně 20%
  • Uvolňuje napětí ve svalech
  • Zvyšuje pohyblivost páteře
  • Zapojuje do pohybu 90% svalů v celém těle
  • Šetří klouby a kolena
  • Spaluje až 400 kalorií za hodinu

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22332 (zdravotnimagazin.cz#6848)


Přidat komentář