O powerkiting

Základem je získat základní návyky v ovládání draka na místě. Draci jsou různých velikostí a při silnějším větru se ovládání stává náročným sportovním výkonem. Velmi důležité je sledovat směr větru.

O jaký sport se jedná

Tento sport, řazený mezi adrenalinové, není u nás ještě natolik v podvědomí, přesto se u nás i ve světě tato sportovní oblast velmi intenzivně vyvíjí. Hlavní podstatou powerkitingu je spoutání větru. Abychom však „chytili vítr“, je třeba tažný drak tzv. kite a dostatečná síla větru. Tento sport nabízí různé alternativy: k jízdě se používá téměř cokoli a použití draků je velice pestré. S pomocí draků můžete využívat síly větru k jízdě na bruslích (kolečkových nebo na ledě), skateboardu, speciální tříkolce (terénní varianta skateboardu) a na vodě - kiteboarding. V zimě se přímo nabízí využití s lyžemi nebo snowboardem, případně bruslemi - snowkiting. Objevují se stále nové možnosti využití kitů.

Ovládání draka a větru

Základem je získat základní návyky v ovládání draka na místě. Draci jsou různých velikostí a při silnějším větru se ovládání stává náročným sportovním výkonem. Velmi důležité je sledovat směr větru. Teprve po získání potřebné praxe je možné zkoušet využít draka jako tažného prostředku. Ovládání draka má více variant s různými bezpečnostními systémy. Pro draky menších velikostí se přibržďování děje pomocí tažných šňůr.

Powerkiting a extrémní sport

Powerkiting patří do skupiny extrémních sportů, proto hledisko bezpečnosti nelze podceňovat. V začátcích je nezbytná menší velikost draka a slabší vítr. Kurzy powerkitingu probíhají na otevřených volných prostranstvích, kde nejsou žádné překážky. Je důležité, aby vítr byl stálý a bez vzdušných turbulencí. Základem je vhodné ochranné vybavení - chrániče na lokty a kolena, helma, případně ochranné rukavice apod. Zkušení instruktoři vám poradí jak „zkrotit draka“.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22359 (zdravotnimagazin.cz#6919)


Přidat komentář