Paintball

Paintball je kolektivní hra, ve které proti sobě soupeří dvě nebo více družstev. Hraje se ze speciálními zbraněmi, které tlakem z CO2 nebo stlačeného vzduchu vystřelují přírodním barvivem plněné kuličky.

Co je paintball?

Paintball je kolektivní hra, ve které proti sobě soupeří dvě nebo více družstev. Hraje se ze speciálními zbraněmi, které tlakem z CO2 nebo stlačeného vzduchu vystřelují přírodním barvivem plněné kuličky. Ty se po zásahu nepřítele rozprsknou a na jeho těle zanechají viditelný flek. Zasáhnutý hráč ze hry vypadává.

Adrenalinový sport

Za necelé desetiletí se paintball stal jedním z nejvyhledávanějších adrenalinových sportů. Vlastně je to nejrychleji rostoucí sport v 90. letech. Hrají jej ve více než 35 zemích milióny mužů a žen všech věkových skupin i životních stylů, pracující i studenti, profesionálové i začátečníci.

Pravidla hry

Všichni paintballoví hráči sdílí společnou lásku k dobrodružství a mají silného, soutěživého ducha. Je to sport, ve kterém jsou si muži a ženy rovni a kde nevítězí mládí. Velikost a síla nejsou tak důležité jako inteligence a rozhodnost. Paintball je také sportem, který rozvijí osobnost. Hráči se učí významu týmové spolupráce a získávají sebedůvěru při rozvoji svých vůdčích schopností. Ale především, paintball je zábava. Jakmile Tě adrenalin začne rozohňovat, není pomoci, nadšeně propadneš hře.

Paintball je týmový sport a je podobný mnoha dalším na míči založených hrách. Takže jsou zde dva nebo více týmů snažící se dosáhnout cíle nebo úkolu. Paintball má pravidla, bodový systém, rozhodčí a mezinárodní turnaje. Paintball je nekontaktní, na akci založená fyzická a duševní činnost a je víc zábavná, než si dokážeš představit..

Rozvoj osobnosti a posílení sebevědomí

Rozhodně se nejedná o propagace násilí, oslavu války, výuku střelby, přípravu do ozbrojených sil nebo navození pocitu nepřemožitelnosti. Paintball Tě učí významu spolupráce. Umožňuje zvýšit sebevědomí a rozvíjet základní řídící dovednosti. Naučí Tě uvědomit si, že skutečné bojiště je místo, kde bys doopravdy nechtěl být.

Paintballové hřiště

V současné době existuje spousta paintballových hřišť. Ne každé je ale vedeno zkušenými provozovateli. Při výběru paintball provozujícího sportovního klubu dbejte hlavně na to, aby byl personál zkušený - klub s delší historií než 3 roky bývá zárukou dobře pořádaných paintballových akcí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21882 (zdravotnimagazin.cz#5610)


Přidat komentář