Pánevní cviky

Cviky „pánevního dna” získaly pojmenování po mohutné svalové skupině obklopující pochvu. Lze je cvičit kdekoliv a kdykoliv: vsedě, vleže, ve stoje. Mohou přinášet znamenitý užitek všem ženám bez ohledu na to, zda mají děťátko či nikoliv.

Sada cviků pro svaly

Na následujících řádcích je podrobně popsána zvláštní sada cviků pro svaly pánevní oblasti, jež může ženě pomoci při zdokonalování její sexuální vnímavosti.

Zpevnění pánevního dna

Cviky „pánevního dna” získaly pojmenování po mohutné svalové skupině obklopující pochvu. Lze je cvičit kdekoliv a kdykoliv: vsedě, vleže, ve stoje. Mohou přinášet znamenitý užitek všem ženám bez ohledu na to, zda mají děťátko či nikoliv. Zpevňují totiž celou oblast kolem pochvy, jež je díky tomu silnější a pružnější. Dovolují, aby žena mohla sevřít a stisknout pohlavní úd svého milého uvnitř svého těla, a tak jí umožňující zvýšené prožitky při souloži.

Některé ženy, jež tato cvičení cvičí již delší dobu, říkají, že zvýšenou rozkoš prožívají i při vyvrcholení.

Cviky jsou velice prosté a jejich provedení jednoduché.

Přední část pánve

Nejprve se budeme věnovat zpevňování předních částí svaloviny pánevního dna:

Žena si jednoduše může začít představovat, jak se velmi silně snaží zabránit svému vlastnímu močení. Ucítí pak, jak se svaly v přední části pánve zpevňují. Stah se má udržet po dobu 10 sekund, potom má následovat desetisekundové uvolnění. Obojí se opakuje 10krát.

Zadní část pánve

Chce-li si žena zpevňovat zadní část pánevního dna, musí předstírat, že snaží zoufale zastavit pohyby střev a nutkání k jejich vyprázdnění. Nechť pevně sevře řitní otvor - pevně, pevněji, co nejpevněji. Sevření by mělo trvat 10 sekund, pak následuje povolení. Žena zůstane uvolněná asi 10 sekund. Cvik opakuje 10krát.

Celou cvičební sestavu by žena měla cvičit každý den dvakrát. Znatelné zlepšení se dostaví asi po šesti měsících. Ale po uplynutí této doby byste měli rozhodně pozorovat, jak se vaše sexuální vnímavost mění k lepšímu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21768 (zdravotnimagazin.cz#5373)


Přidat komentář