Paragliding

Chcete se odpoutat od zemské gravitace a vznést se do oblak? Pohled shora dolů může být tak působivý a neopakovatelný. Získáváte bezprostřední vjem z okolního prostoru. Paragliding patří mezi adrenalinové sporty, který přináší potěšení z létání.

Co je to za adrealinový sport?

Chcete se odpoutat od zemské gravitace a vznést se do oblak? Pohled shora dolů může být tak působivý a neopakovatelný. Získáváte bezprostřední vjem z okolního prostoru. Paragliding patří mezi adrenalinové sporty, který přináší potěšení z létání. A umožňuje létat skoro každému. Stačí mít křídlo, využít možnost počasí, vyjet si na kopec a už jen létat. Před tím ještě nějaký ten kurz a pár informací.

Co je nutné vlastnit?

K létání je třeba křídlo, kterému se správně říká padákový kluzák. Padákový kluzák (paraglider) letí celkem malou rychlostí. Kromě toho je zapotřebí vhodná sedačka neboli postoj a naviják. Pak už stačí zvolit správný terén, vhodné počasí. Startuje se rozběhem z kopce nebo na navijáku. Je tady ještě motorová verze, kdy se létá s lehkým motorem a vrtulí na zádech. To je pak možné startovat i z malé rovné louky. Padák se vším vybavením se vejde do velkého batohu, který si snadno dáte do auta a můžete jezdit na výlety po kopcích a horách, kde si pak za dobrého počasí krásně zalétáte.

Jak na to?

Řídit i takové jednoduché křídlo není jen tak. Pro bezpečné zvládnutí létání na padácích je nutné získat potřebné znalosti a dovednosti v paraglidingové škole. Výcvik trvá minimálně týden. Na počátku se zájemci učí zvládat křídlo na zemi, potom se začíná s rozběhem po mírně skloněné louce. Dochází k prvním pokusům mírného „odpoutání se“ od země. Teprve až jsou dokonale zvládnuty tyto základy, přistupuje se k letům z větších kopců. Celý kurz bývá obvykle zakončen létáním na navijáku, kdy je možné dosáhnout už velkých výšek. Zkušení piloti umí využívat termických stoupavých proudů, takže kroužením získávají velkou výšku nad terénem – až několik tisíc metrů. Letci popisují své nepopsatelné zážitky z letu, kdy potkávají ptáky (káňata a jiné dravce), motýly, že chlad pod kombinézou ani nevnímají.. V paraglidingu nelze podceňovat vlastní schopnosti a možnosti, počasí, vítr, turbulence. I když je paragliding sport vcelku bezpečný, pořád je tu možnost zřícení (jako u každého létání).

Rozšíření v současnosti

Paragliding se u nás postupně začal rozšiřovat od počátku devadesátých let. Tehdy existoval jen omezený přístup k praglidingovému vybavení. V současnosti je i u nás několik špičkových firem, které se zabývají výrobou paragliderů. Vzrůstá počet paraglidingových kurzů. Rovněž vzrůstá počet milovníku létání, volnosti a svobody. Paragliding je určen pro ženy i muže všech věkových kategorií od 15 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22329 (zdravotnimagazin.cz#6845)


Přidat komentář