Parkour a Free running

Nejde o akrobacii, tricking, kaskaderské čislo, ničení cizího majetku či bezdůvodné skákaní z vysokých budov. V PK nejde o to, co z totoho pohybu nakonec dostaneme. Nemá cíl. Nemá účel.

Co je Parkour?

Parkour, nazýván také zkráceně PK, je druh pohybu v okolním prostředí. Využíváme pouze svého těla a prostředků, které nám nabízí okolí a jejichž pomocí se zlepšujeme. Tento pohyb obsahuje běh, skákání, lezení, vyjímečně i plazení se, pokud je to ten nejlepší pohyb pro zvládnutí situace.

 • Parkour – závodíme sami se sebou – rychle a efektivně

  Parkour si můžeme představit jako závod na překážkové dráze, úkolem je překonat překážky rychle a efektivně, bez použití nepřirozených pohybů. Využití je jak v obylené oblasti, tak v lese. Protože pohyby jsou u každého velmi individuální, je lepší si uvědomovat spíše smysl samotného Parkouru, než se soustředit na jednotlivé pohyby.

 • Parkour – rychlá definice

  Pokud je vaším úmyslem dostat se někde za využití pouze těch nejefektivnějších pohybů a s co nejmenší ztrátou setrvačnosti, pak jde o Parkour.

Kam zařadit Parkour

 • Parkour jako extrémní sport

  Pro některé lidi (obzvláště ty, kteří ho nepraktikují) je parkour extrémní sport.

 • Parkour jako bojové umění

  Pro ostatní je to spíše disciplína spojená nějakým způsobem s bojovým uměním. Dalo by se uvažovat i o tom, že jde o kombinaci obou výše zmíněných variant, často se v tomto směru poukazuje na Jackieho Chana, který ve svých filmových bojích a honičkách často využívá okolního prostředí.

 • Parkour jako tanec

  Na diváka může Parkour působit také jako druh tak ladného pohybu, že připomíná tanec. Je to cesta jak vyjádřit lidský pohyb v jeho nejkrásnější formě.

 • Parkour jako životní styl

  PK je spojen s vidinou svobody, právě v tom, že je praktikant schopen překonat jakýkoukoliv součást svého okolí. Vlastně pro něj neexistují hranice a je jedno, že jde o schodiště, stěny či zábradlí. Praktikování Parkouru vyžaduje, aby se mu člověk věnoval jak po fyzické stránce, tak i psychické. Lidé, kteří se PK věnují ho často popisují jako „životní cestu”. Řada problémů v životě se dá řešit jako v Parkouru. Najít rychle a efektivně tu nejlepší cestu k vyřešení problému (překážky).

Nemá cíl. Nemá účel.

Nejde o akrobacii, tricking, kaskaderské čislo, ničení cizího majetku či bezdůvodné skákaní z vysokých budov. V PK nejde o to, co z totoho pohybu nakonec dostaneme. Nemá cíl. Nemá účel. Pokud to děláte pro peníze, pokud chcete jen ukázat, jak umíte skočit z domu na dům, tak už to není Parkour.

Původ a historie Parkouru

 • Parkour je v nás

  V určitém smyslu tady byl Parkour vždy. Už od dob, kdy člověk potřeboval lovit a nebýt uloven. Lidé mají přirozeně ohromné pohybové možnosti a schopnost přizpůsobit se dané překážce i tomu, jak se přes ní dostat. Taky pamatujete, jak jste jako děti bez problémů lezli po stromech a teď už to nejde? Čím více člověk stárne, tím více tyto schopnosti ztrácí. Začíná nad pohybem přemýšlet místo té jednoduché aplikace. Často už na to ani fyzicky nemá.

 • Parkour a jeho zakladatel

  Lidí, kteří se specializovali na pohyb je v historii více, ale když mluvíme o Parkouru, musíme zmínit francouzského vojáka z Vietnamské války jménem David Belle. On a jeho společníscí pracovali na co nejefektivnější metodě jak dosáhnout cíle či uniknout. Ten pracoval většinu svého mládí na prinicipech, ze kterých se Parkour vytvořil. Byli i další, kteří s ním pracovali, nejznámějším bude zřejmě Sebastien Foucan.

Základní techniky

Ano, PK obsahuje základní techniky, které se praktikant musí naučit. Nemůžete malovat, pokud nemáte dostatek barev. Proto i Parkour učí některé způsoby, jakými by se měly překážky zdolávat. Je na vás, jak je využijete.

Free running vs. Parkour

Často srovnávany pojem s Parkourem bývá Free running. Uvedeno na příkladu, rozdíl je následující: Free running je jako freestylové sestavy bojových umění. Jde jen o to, aby vypadaly dobře. Nemají filozofii. A přesně v tom to je.

 • Free running – kdo ho vymyslel?

  Původní slovo Parkour vymysleli David Belle a Hubert kondé, zatím termín Free Running použil Sebastien Foucan pro marketingové účely. Chtěl tím parkour přiblížit široké veřejnosti, ale tím, že změnil podstatu zároveň změnil celou filozofii. Proto je dnes původními tvůrci Parkouru odsuzován.

 • Parkour, jeho zakladatel a vyjádření k Free running

  David Belle tvrdí, že Free running je mix Parkourových technik s akrobacíí a jde pouze o to, aby lépe sloužil marketingu a aby se dal propagovat jako sport. Zakladní problém je v tom, že FR je provozováno, aby zapůsobilo na lidi. Tím už se od Parkouru liší. Když se snažíte, aby váš skok vypadal skvěle pro diváky, už to není o překážce ani o obtížnosti, ale o tom, aby vás lidi obdivovali. To není Parkour.

 • Free running, Parkour a salta

  Triky jako salta či přemety se stávají častou diskuzí praktikantů. Ti nejzkušenější tvrdí, že i když jsou salta velmi astetickou a ve vyjímečných případech i nejlepší cestou k překonání překážky, k Parkouru nepatří. David Belle k tomu říká, že Parkour je o nejefektivnějším pohybuju, což salta a různé další triky v drtivé většině případů nejsou. Také prohlásil, že Free running a Parkour jsou dvě rozdílná umění.

„Crazy jumpers” či „Super skoky”

Možná vám přišlo do emailové schránky video s maníky, kteří se nazastaví před ničím. Vypadají skoro jako kdyby měli na rukou přísavky a v botách pružiny. Často je mail pojmenován ve stylu: „crazy jumpers” či „super skoky”. Nikdo ale vlastně neví, že jde o Parkour, Free running či kombinaci obou.

Kde hledat?

Při větším zájmu doporučuji prozkoumat internet. U nás sice není rozšíření tak velké, jako třeba ve Francii či USA, ale určitě něco najdete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22884 (zdravotnimagazin.cz#8584)


Přidat komentář