Pilates - cvičení pro zdraví

Pilates - účelem je posílení centra – jádra těla.Ke cvičení potřeba pouze pohodlný sportovní oděv bez cvičební obuvi a chuť začít. Cvičí se sestavy cviků a mají přesně daný sled i počet opakování.

Pilates a jak vzniklo

Pilates je metoda cvičení, kterou vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. Ispiroval se ve starých kulturách, studoval východní a západní formy cvičení, včetně jógy.V roce 1926 otevřel svoje první Pilates studio v New Yorku. Podporoval fyzickou harmonii a rovnováhu těla pomocí kontroly dýchaní a ohebnosti.

Pilates - základní informace o metodě

Cílem metody Pilates je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Joseph Pilates chtěl využít mysl k lepšímu pochopení vlastního těla. Cvičení rozvíjí rovnováhu, sílu, koordinaci, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo - svaly jako základ správného držení těla.

Pilates - účelem je posílení centra – jádra těla

tzv. „Gürtel“, nebo „Power house”. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii.

Pilates - pozvolné cvičení

Metoda Pilates nepoužívá nespočetná opakování až do únavy svalů, naopak vytváří podpůrný systém pomocí pozvolného vypracování jednotlivých svalových skupin s cílem dosažení harmonického celku. Pohybové sekvence jsou v každém programu promyšleně vypracovány tak, aby odbouraly špatné návyky a nenásilnou formou posílily celé tělo a jeho držení. Důraz se klade na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu a charakteristická pro metodu je přesnost provedení jednotlivých pohybů každého cviku. Proto mohou mít mnohdy i nepatrné pohyby výrazně prospěšný účinek. Po bližším seznámení s metodou se ukáže, že tento systém je tak účinný právě díky koncentraci na každý pohyb.

Pilates - pro koho je metoda Pilates vhodná

Pilates je velmi univerzální. Může zaujmout jak širokou vrstvu veřejnosti, tak i sportovce, tanečníky aj. Matwork - cvičení na zemi, neklade nároky na věk, trénovanost ani prostor. Díky různým stupňům náročnosti lze metodu Pilates aplikovat jak na začátečníky, tak na zdatnější jedince. Matwork, jak již z názvu vyplývá (mat-podložka), se provádí v nízkých polohách na podložce, tzn. v lehu na zádech, lehu na bocích a břiše.

pilates

Pilates - cviky

Cvičí se sestavy cviků a mají přesně daný sled i počet opakování. Účelem dané sestavy je vždy posilování nebo protahování konkrétní svalové skupiny. Jednotlivé cviky mají fázi posilovací i protahovací, s ohledem na to, které svaly či svalové skupiny je žádoucí a účelné protáhnout, posílit či obojí.

Pilates a  svalová síla

S metodou Pilates se rychle a efektivně daří obnovit svalovou sílu a pohyblivost po různých zlomeninách a úrazech svalů. V zahraničí je metoda Pilates hojně využívána v rehabilitačních centrech a u nás v ČR tato metoda v současnosti prožívá bouřlivý rozmach.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22773 (zdravotnimagazin.cz#7699)


Přidat komentář