Plážový volejbal

Na co se při plážovém volejbale však pro změnu můžete těšit? Při obranných zákrocích se můžete více odvázat, protože při dopadu vás nepřivítá tvrdá palubovka nebo antuka, ale zaplujete do písku a jediné spálení kůže, které vám hrozí je to od sluníčka.

Nic není zadarmo

Zkusili jste si už někdy zahrát plážový volejbal? Věřím, že většina ano. Pak určitě uznáte, že pohyb a vykrývání své poloviny hřiště ve dvou lidech je docela pěkná makačka. Oproti tradičnímu volejbalu zde určitě nenajdete tolik smečí a blokování, někdy je vrchol snažení odehrání míče na druhou polovinu stylem plácni, jak můžeš.

Odřené lokty

Na co se při plážovém volejbale však pro změnu můžete těšit? Při obranných zákrocích se můžete více odvázat, protože při dopadu vás nepřivítá tvrdá palubovka nebo antuka, ale zaplujete do písku a jediné spálení kůže, které vám hrozí je to od sluníčka.

Potěší hra i úbory

A především, plážový volejbal je pastvou pro oko. Samozřejmě z předvedené hry, ale i pohled na ladně podávající ženské tělo je pro mnoho fanoušků rovněž důkazem potřebnosti tohoto převážně letního sportu.

Ne nadarmo se graf sledovanosti při těchto soutěžích například na olympijských hrách obrací prudce vzhůru. Čokoládový odstín volejbalistek je mnohdy větším lákadlem než efektní rybička odvracející mečbol.

Pravidla

Hřiště na plážový volejbal je ohraničeno pouze postranními a koncovými čarami a má rozměry 8 krát 16 metrů. Hrají proti sobě dvě dvojice, je tedy nemožné v případě zranění či jiné újmy střídat.

První dva sety se hrají do 21 bodů, třetí do patnácti. Dvojice se musí pravidelně střídat na podání a k dispozici má 4 oddechové časy po 30 vteřinách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22868 (zdravotnimagazin.cz#8463)


Přidat komentář