Porádně nabušené bicepsy

Je potřeba zmínit, že při cvicích na biceps se zapojují do práce, podle druhu cviku, i hluboký sval pažní, sval vřetenní, svaly předloktí a z části i sval deltový. Biceps je možno procvičovat mnohými způsoby.

Biceps

Je potřeba zmínit, že při cvicích na biceps se zapojují do práce, podle druhu cviku, i hluboký sval pažní, sval vřetenní, svaly předloktí a z části i sval deltový. Biceps je možno procvičovat:

  • Ve zkrácení, u něhož se více zatěžuje horní část bicepsu.
  • Ve středním postavení, kdy je cvičení zaměřené na prostřední část bicepsu.
  • V prodloužení, kdy je procvičována spodní oblast bicepsu.

Cviky s podhmatem

Jedná se o nejpoužívanější cvik pro zvětšení objemu bicepsů. Základním předpokladem pro objem svalové hmoty je zatížení svalu váhou stimulující svaly k růstu. Výhoda u zdvihu s velkou činkou podhmatem je možnost používání vysoké váhy. Ta však nesmí být na úkor techniky.

Tento cvik na biceps provádějte vždy čistou technikou. Můžete používat i vyšší tréninkové zátěže, ale jen při správném provedení cviku.

Cviky s nadhmatem

Na první pohled vypadá jako již výše zmíněný cvik, s tím rozdílem, že předloktí je v pronaci. Jednoduše řečeno, do cviku se více zapojuje hluboký sval pažní.

Bicepsový zdvih s velkou činkou nadhmatem rozvíjí hluboký sval pažní a sval vřetení. Častou chybou je používání těžké váhy, kterou nejste schopni zvládnout.

Cviky s oporou o koleno

Tento cvik se používá pro rozvoj a tvarování bicepsů. Použijete-li lehčí váhu, pocítíte natahování a stahování svalového bříška bicepsů. Použití těžkých vah není u tohoto cviku možné.

Zdvih s oporou o koleno se nejčastěji zařazuje na konec tréninku bicepsů. Je částečně izolovaný a rozvíjí dlouhou a krátkou hlavu bicepsu. Při špatné technice cviku má rameno tendenci začít se zapojovat do cviku jako pomocný sval.

Cviky s jednoručkami

Bicepsový zdvih s jednoručkami patří mezi velmi oblíbené cviky. Rozvíjí dlouhou a krátkou hlavu bicepsu. Výhodou je, že se můžete zaměřit přímo na jednu paži a té věnovat pozornost.

U bicepsového zdvihu s jednoručkami se soustřeďte na technické opakování, než na švihové a houpavé zvedání jednoruček. Cvik je možno provádět ve stoji či v sedě a dále můžete cvičit střídavě nebo s oběmi pažemi naráz.

Nejčastější chyby

Nejčastější chybou při procvičování bicepsů je použití nadměrné zátěže, kterou nejsou tyto svaly schopné zvládnout, čímž začnete cheatingovat.

Další velkou chybou opět související s nadměrnou zátěží je přetěžování úponů bicepsů. Svaly pak nezvládají zátěž a začnou se touto použitou zátěží přetěžovat úpony bicepsů. Tím sílí úpony místo samotných svalů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22818 (zdravotnimagazin.cz#7974)


Přidat komentář