Pořádni chlapi hrají jenom rugby

První ragbyový klub vznikl v roce 1843. Ragbyové turnaje na olympiádách se pak pořádaly od roku 1900 do roku 1924. První mistrovství světa se uskutečnilo v Austrálii a na Novém Zélandu roku 1987.

První zmínky

Rugby vzniklo roku 1823 a nese svůj název podle stejnojmenného anglického městečka i školy. Historie říká, že žák této školy nerespektoval tehdejší pravidla fotbalu, uchopil míč do rukou a nesl jej dopředu. Údajně takto samotná hra rugby vznikla.

První ragbyový klub vznikl v roce 1843. Ragbyové turnaje na olympiádách se pak pořádaly od roku 1900 do roku 1924. První mistrovství světa se uskutečnilo v Austrálii a na Novém Zélandu roku 1987.

Pravidla hry

Rugby hrají vždy dvě družstva po 15-ti hráčích, která musí rukama či nohama přesunout míč k soupeřovu brankovišti. Přihrávat míč si mohou spoluhráči jen tehdy, není-li to směrem dopředu – taková přihrávka je v rugby zakázána.

Soupeř s míčem smí být zadržen uchopením rukama kolem trupu nebo kolem nohou. Útočník, který nese míč, může prorážet dopředu nárazem ramen do protivníka. Nahrazování hráčů se provádí jen tehdy, pokud je míč mrtvý a pokud dá svolení rozhodčí.

Jak se dlouho hrají

Celková doba hry je 2 x 40 minut. Po uplynutí této doby nastaví rozhodčí ztracený čas. Po poločase si, jako u většiny sportů, mužstva mění strany. Přestávka mezi poločasy nebývá delší než 10 minut.

Vítězem zápasu je samozřejmě družstvo, které získalo vyšší počet bodů. Jestliže dosáhnou obě družstva stejného počtu branek, je výsledek nerozhodný. V takovém případě zápas pokračuje prodloužením.

Rugby a bodování

Pětka

5 bodů za položení míče do soupeřova brankoviště.

Trestná pětka

5 bodů za porušení pravidel při velmi pravděpodobném skórování soupeře.

Branka po pětce

2 body v případě, že hráč položí pětku, má jeho družstvo právo bodovat kopem na branku.

Branka z trestného kopu

3 body, když hráč dosáhne branky kopem do ní z trestného kopu.

Branka kopem z odrazu

3 body, když hráč upustí míč z ruky na zem a kopne ho po prvním odrazu do branky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22829 (zdravotnimagazin.cz#8122)


Přidat komentář