Posílení srdečně-cévního systému

Trénink je dobrý pro redukci tuku a pro výrazné zvýšení trénovanosti srdečně-cévního (kardiovaskulárního) oběhu. Během kruhového tréninku po sobě bez přestávky následují cviky na vzdálené svalové skupiny.

Kruhový trénink - zlepšení kondice

Trénink je dobrý pro redukci tuku a pro výrazné zvýšení trénovanosti srdečně-cévního (kardiovaskulárního) oběhu. Během kruhového tréninku po sobě bez přestávky následují cviky na vzdálené svalové skupiny. Nahromaděná krev se tak přesouvá do vzdálených míst, tím je kardiovaskulární systém nadmíru zatěžován.

Kdo může cvičit kruhový trénink

Kruhový trénink by měli volit lidé středně trénovaní, zdraví a mladí sportovci. Dojde tak ke zvýšení kondice a redukci tuku. Kruhový trénink není vhodný pro seniory.

Zátěž cvičení

Během kruhového tréninku cvičíte s minimální nebo žádnou přestávkou. Cviky záleží na vás, měli byste prostřídat cviky na všechny partie (kombinovat ruce, nohy, břicho, záda apod.). Až po odcvičení všech vámi předepsaných cviků následuje přestávka (maximálně 5 minut). V prvních trénincích začnětě se dvěma kolečky cviků, poté můžete zvýšit počet kol až na 4.

Pro aktivaci metabolismu a zvýšení účinku posilovacího cvičení byste měli kruhový trénink dodržovat až 8 týdnů s frekvencí 2-3 krát týdně. Poté přejděte na jiný typ tréninku (po čase si tělo na druh cvičení zvykne).

Zátěž volte v závislosti na počtu opakování. Musíte s činkou nebo závažím udělat navíc dalších 5 opakování, tzn. volte spíše menší zátěž.

Strečink

Před kruhovým tréninkem se zahřejte, stačí 5 minut aerobní aktivity. Volte volné tempo. Před i po samotném cvičení se lehce protáhněte strečinkem a na konci tréninku zařaďte delší aerobní aktivitu pro uvolnění svalů (15 minut bohatě stačí).

Cvičení břicha

  • Zkracovačky

    Při zkracovačkách mějte úhel v kolenním a kyčelním kloubu 90 stupňů, ruce za hlavou, ale nespojujte je, ruce se hlavy lehce dotýkají. Příliš nepředklánějte hlavu a v dolní poloze se protáhněte. Pohyb musí být pomalý! Udělejte maximální počet opakování.

  • Podsazování pánve

    Neulehčujte si cvik nakloněním nohou nad tělo, stehna jsou stále kolmo k zemi. Pohyb je jen pár centimetrů, velmi pomalý, v horní poloze na chvilku zastavte. Opět volte maximální počet opakování.

  • Přednosy ve visu na břicho

    Nepouštějte dole nohy až za tělo, nesmí se prohýbat. Kolena zvedejte co nejvýš a předsaďte při provedení pánev. Opět maximální počet opakování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22280 (zdravotnimagazin.cz#6738)


Přidat komentář