Posilování boků

Posaďte se na pravou hýždi čelem k nějaké opoře, např. židli. Pravou nohu pokrčte, aby pata směřovala ke stydké kosti a byla od ní 20 centimetrů. Vaši druhou nohu také pokrčte v koleně, aby bylo v úrovni boku kolmo ke stehnu.

Posilování boků - cvik č. 1

Posaďte se na pravou hýždi čelem k nějaké opoře, např. židli. Pravou nohu pokrčte, aby pata směřovala ke stydké kosti a byla od ní 20 centimetrů. Vaši druhou nohu také pokrčte v koleně, aby bylo v úrovni boku kolmo ke stehnu.

Rukama se zapřete o židli. Poté vysuňte levý bok dopředu a levé koleno přitlačte k zemi.

Hýždě stáhněte, podsaďte pánev, odlepte patu a koleno přibližně 7 centimetrů od země a pohybujte končetinou dopředu a zpět. Poloha boků a pánve musí být pořád stejná.

Cvik zkuste opakovat stokrát na každou nohu. Zpočátku ale asi tolik opakování nezvládnete, proto častěji měňte nohy.

Boky jsou jednou z neproblémovějších partií ženského těla, přesto existuje řešení, jak si pomoci od tukových polštářků. Cvičení je cestou k úspěchu. Chcete-li mít úbytek v partiích ještě viditelnější, vyzkoušejte účinky mořských řas Laminaria, Fucus a Ulva Lactuca z řady produktů Algetics. Zpevněte si kontury těla a odstraňte celulitidu. 

Posilování boků - cvik č. 2

Klekněte si čelem k židli, tak abyste při jejím držení měla natažené ruce. Stáhněte hýždě a pánev podsaďte.

Zakulaťte ramena a napněte paže – nezáleží na tom, jak vysoko se držíte.

Levé koleno zvedněte do výšky kam až do jde, ovšem špička musí zůstat na zemi u pravé špičky.

V této pozici zvedněte nohu mírně nad zem a pohybujte kolenem dozadu a zpátky. Snažte se zopakovat stokrát na každou nohu.

Posilování boků - cvik č. 3

Postavte se čelem k židli nebo jiné opoře, stáhněte hýždě a podsaďte pánev. Rukama se chyťte opory.

Vaše boky musí být v rovině, a to rovnoběžně s oporou.

Levou nohu unožte a lehce ji pokrčte. Ramena musí být po celou dobu uvolněná.

V unožení zvedejte nohu ještě o pár centimetrů vzhůru a poté pomalu zpátky. Cvik opakujte asi stokrát na každou nohu.

Posilování boků - cvik č. 4

Postavte se na zem a roznožte nohy tak, aby chodidla byla asi 35 centimetrů od sebe. Zvedněte pravou ruku vzhůru a levou položte na vnější stranu levé nohy.

Snažte se paži vytáhnout jak nejvíce to jde, stáhněte hýždě, pánev podsaďte a hlavně se neprohýbejte v bedrech.

Ukloňte se vlevo, paži mějte stále pevně nataženou a snažte se dosáhnout maximálního úklonu. V této pozici vytahujte paži o centimetr dále a zpět. Boky nesmíte vychylovat do strany.

Tento cvik ukončete tak, že se do základní pozice vrátíte přes mírný předklon. Celé cvičení pak zopakujte i na druhou stranu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21814 (zdravotnimagazin.cz#5494)


Přidat komentář