Potápění - neopakovatelné zážitky

Každý potápěč se rozhodne jít pod hladinu z nějakého důvodu. Někdo hledá pohodu, krásu a duševní klid, jiný aktivně prožitý volný čas, poznání jiného světa, dobrodružství a kamarády.

Azurové scenérie

Svět pod hladinou nabízí neomezené možnosti. Fotografie, které zachycují azurové scenérie, korálové útesy a plující ryby nelžou. Pod vodou se vám naskytne až kýčovitý pohled na okolní prostory.

Schovaná tajemství

Každý potápěč se rozhodne jít pod hladinu z nějakého důvodu. Někdo hledá pohodu, krásu a duševní klid, jiný aktivně prožitý volný čas, poznání jiného světa, dobrodružství a kamarády. Každý potápěč ví, že každý ponor pod hladinou je neopakovatelný a že proto potápění nemůže být jednotvárné. Nejdřív to chce ale nalézt potápěčského instruktora, který vede kurz potápění.

Jak se stát potápěčem

 • Abyste se mohli potápět potřebujete průkaz potápěče.
 • Získání potápěčského průkazu se řídí vnitřními předpisy výcvikové organizace.
 • Některé organizace mají propracovaný systém výcviku a jejich průkazy jsou všeobecně uznávány a mají mezinárodní platnost.
 • Kurz pro získání základního potápěčského kvalifikačního stupně sestává ze tří částí.
 • Ponory na začátku se absolvují v bazénu, kdy se naučíte správně používat výstroj, později se znalosti prohlubují v ponorech na volné vodě.
 • Chvíli ale potrvá, než budete dělat vše automaticky, proto by se ponory měly absolvovat vždy se s zkušeným potápěčem.
 • Po získání základního kurzu můžete absolvovat i druhý potápěčský kvalifikačnístupeň, kdy si prohloubíte znalosti.

Bezpečnost potápění

 • Základní znalosti můžete získat jen absolvováním kurzu.
 • V kurzu poznáte, co pro lidský organismus znamená změna tlaku při sestupu do hloubky a co dělat, aby nenastaly potíže.
 • Při běžném rekreačním potápění by neměly nastat žádné problémy – potápěč nedosahuje takových hloubek a délek ponoru, aby nemohl kdykoli a přímo bez zastávek vystoupit na hladinu.
 • Potápění se stává hazardem tehdy, když se potápěč bez dostatečných zkušeností a s nevhodnou výstrojí pustí do velkých hloubek, nebo do uzavřených prostor (pod led, do jeskyně či dovnitř vraku).

Kdo se ho může zúčastnit?

Některé části organismu jsou více vystaveny zátěži, proto je vhodné poradit se o vhodnosti potápění s lékařem. Zejména pokud jste prodělali operaci plic nebo srdce, máte náchylnost na ušní infekce, změnu tlaku. Rovněž potápění není vhodné po operaci ušního bubínku, při astmatu a v těhotenství. Před potápěčským kurzem byste měli být plavecky zdatní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22215 (zdravotnimagazin.cz#6552)


Přidat komentář