Prestižní disciplína - skoky na lyžích

Tento sport se zrodil v 19. století v Norsku jako jedna z atrakcí zimních karnevalů. Oficiální uznání si skoky na lyžích získaly v roce 1892 se vznikem Královského poháru, který byl udělován královskou rodinou vítězi každoročního mítinku na Holmenkollenu.

Prestižní disciplína - skoky na lyžích

Tento sport se zrodil v 19. století v Norsku jako jedna z atrakcí zimních karnevalů. Oficiální uznání si skoky na lyžích získaly v roce 1892 se vznikem Královského poháru, který byl udělován královskou rodinou vítězi každoročního mítinku na Holmenkollenu. Sport se rozšířil do Severní Ameriky a jeho nadšené přijetí mu zaručilo celosvětovou expanzi.

Pod patronací Mezinárodní lyžařské federace (FIS) se skoky na lyžích dostaly v roce 1924 na olympiádu ve francouzském Chamonix a dodnes zůstávají pro Evropany jednou z nejprestižnějších disciplín. Ačkoliv ženy na olympijské úrovni dosud neskáčí, mají své závody Světového poháru.

Organizace mýtinku - závody

Skokani na lyžích závodí ve 3 disciplínách: skoky jednotlivců na můstku K90 a K120 a závody družstev na můstku K120. V soutěži jednotlivců postupuje z kvalifikace do závodu 50 skokanů, do finále 30, body se udělují v závislosti na délce skoku a stylu.

V prvním kole startují závodníci v pořadí podle losu, ve finále pak v opačném pořadí. Vítězí skokan, který má nejvyšší součet bodů po obou kolech.

Organizace mýtinku - skóre

Skóre se počítá jako součet bodů za délku skoku a styl. Pět rozhodčích uděluje maximálně 20 bodů za styl, a to podle přesnosti, kontroly při odrazu, pozice lyžaře během letu, při doskoku a brzdění.

Při pádu se body za styl odečítají. Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se do výsledku nezapočítává.

Organizace mýtinku - délka skoku na lyžích

Délka skoku se měří od bodu odrazu do středového bodu mezi chodidly lyžaře při doskoku. Pokud skokan dosáhne kritického bodu můstku, získá 60 bodů. Pokud doskočí před kritický bod, body se odečítají, za kritickým bodem naopak přičítají. Každý metr má hodnotu dvou bodů na 90 m můstku a 1,8 bodu na 120 m můstku.

Ideální skok

Značí délku teoretického ideálního skoku. Reprezentuje doporučený bod doskoku, který se používá jako konstrukční bod. Nachází se v místě, kde se svah začíná zmírňovat. Vzdálenost mezi kritickým bodem a hranou můstku je 90 m nebo 120 m. Uvažuje se o tom, že na MS budou závodníci skákat na můstku s kritickým bodem mezi 170 a 185 m, který nahradí můstek 90 m.

Jak nejdál skočit

Mezi startem a doskokem uplyne 5 až 8 sekund. Během této krátké doby musí skokan udržet pozici a rovnováhu: paže přitisknuté k tělu, lyže vodorovně, do tvaru V během letu, potom telemark při doskoku a kontrolovaný dojezd se zastavením u bariéry. Rozhodčí odečítají body, pokud lyže nejsou rovně, skokan si pomáhá pažemi udržet rovnováhu a nebo se předčasně připravuje na přistání.

Jak nejdál skočit - nájezd

Skokan zaujme aerodynamickou pozici, kterou udržuje až k bodu odrazu. Lyžaři dosahují nájezdové rychlosti přes 80 km/h na můstku K90 a přes 90 km/h na můstku K120.

Jak nejdál skočit - odraz

Toto je nejkritičtější bod skoku: příliš časný nebo pozdní odraz může podstatně snížit délku skoku. Po odrazu se musí skokan okamžitě napnout a naklonit dopředu.

Jak nejdál skočit - let

Skokan je nakloněný směrem ke špičkám lyží. Lyže jsou špičkami od sebe, do tvaru V, což zvyšuje vztlak a tím i délku letu. Mezi odrazem a doskokem je lyžař ve vzduchu 2 nebo 3 sekundy.

Jak nejdál skočit - doskok

Síla při doskoku se rovná trojnásobku skokanovy hmotnosti. Pozice telemarku (jedna noha lehce vpředu) umožňuje absorbovat náraz přední nohou a plynule celým tělem, než lyžař získá dostatečnou stabilitu, aby mohl začít brzdit.

Vybavení skokanů - skokanská kombinéza

Vyrobena z pěnou podložené syntetické tkaniny o síle 8 mm. Snižuje odpor vzduchu asi o 30 % a prodlužuje délku skoku. Před každým skokem rozhodčí kombinézy pečlivě kontrolují. Nelze srovnávat s běžným lyžařským oblečením.

Vybavení skokanů - lyže

Jsou široké, jejich délka nesmí přesáhnout výšku skokana o více než 80 cm, jejich maximální povolená hmotnost je 7,27 kg. Obvykle se vyrábějí ze dřeva a laminátu. Lyže nemají hrany. Na skluznici je pět podélných drážek, které zlepšují stabilitu během nájezdu. V závislosti na sněhových podmínkách mohou skokani použít na skluznice patřičný vosk.

Vybavení skokanů - lyžařské boty

Jsou pružnější než boty používané při běžném lyžování, ale i tak drží kotník dostatečně pevně. Nejčastějším zraněním skokanů na lyžích je nicméně podvrtnutí kotníku při nezdařeném doskoku.

Vybavení skokanů - vázáni

Vzdálenost od špičky lyže nesmí být větší než 57 % délky lyže. Pata je volná, aby se skokan mohl během letu naklánět kupředu v optimálním úhlu.

Vybavení skokanů - rukavice

Vybavení skokanů - ochranná přilba

Profil skokana

  • Skokani začínají trénovat již v pěti letech, postupně se učí skákat na stále vyšších můstcích.
  • Silné svaly nohou zaručují dostatek energie při odrazu. Aby je stále posilovali, šlapou někteří skokani po každém tréninkovém skoku zpětný můstek pěšky.
  • Cvičení na zlepšení techniky - vylepšování nájezdu a načasování odrazu, pozice během letu a při doskoku - se většinou provádějí na menších můstcích, kde se skokan může na techniku lépe soustředit.
  • Skokani trénují na můstcích i v létě. Povrch můstku je pokryt nylonem a průběžně postřikován, takže zůstává stejně hladký a bezpečný jako v zimě, kdy je pokryt sněhem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22826 (zdravotnimagazin.cz#8092)


Přidat komentář