Šerm

Slovo šerm pochází z německého "schermen", což znamená potýkání se se zbraní. Podstatou šermu je boj dvou stejně vyzbrojených soupeřů. Cílem je zasáhnout soupeře aniž by byl zasažen.

Co to je?

Slovo šerm pochází z německého "schermen", což znamená potýkání se se zbraní. Podstatou šermu je boj dvou stejně vyzbrojených soupeřů. Cílem je zasáhnout soupeře aniž by byl zasažen.

Jeho průběh

Každé šermířské utkání začíná a končí šermířským pozdravem. Pak soupeři zaujmou tzv. střeh, kdy pravá noha vykročí vpřed. Výpadem útočí na soupeře. Ruka se zbraní je pokrčena, při výpadu ji šermíř napne. Důležitá je rychlost šermíře. Pokud je rychlejší než reakce soupeře, je na dobré cestě. Šermíř se vyhýbá útokům soupeře krokem zpět. Vítězí ten, kdo zasáhne soupeře dříve.

Historie

Šerm je středověký způsob boje. Mezi vybavení každého šermíře patřil meč, štít a brnění. Šermu se učili hlavně urození muži. Zbraň i brnění byli tehdy velmi těžké a odlehčovalo se časem. Měnila se i podoba zbraně, od bojových mečů, kordů a seker až k dnešním symbolickým zbraním (tj. tzv. fleret, kord a šavle). V 16. století bylo v Evropě založeno mnoho šermířských škol, které stanovily pravidla boje. Po zavedení střelných zbraní se stal šerm více zábavou než bojovým uměním.

Pravidla hry

Ve sportovním šermu se bojuje fleretem, kordem (bodná zbran) a šavlí (sečná zbraň). Bojují jednotlivci nebo a čtyřčlenná družstva. Bojuje se čtyři minuty a vyhrává ten šermíř, který docílí rychleji pěti zásahů. Postupně spolu bojují vyhrávající šermíři a vylučovací metodou se pak ukáže úplný vítěz.

  • Český šermířský svaz

    je členem Mezinárodní federace šermu (FIE) a její členové zastupují naši zemi na mezinárodních hrách. V současnosti má Český šermířský svaz 1 200 členů a sdružuje 36 šermířských oddílů. Mezi členy patří např. USK Praha, Lokomotiva Karlovy Vary, Šerm Ostrava a další.

  • Šerm a soutěže

    Už více než osmdesát let se každý rok koná Mistrovství ČR v šermu. Každoročně se koná i Mistrovství světa. Šermovat mohou muži i ženy, dospělí i děti od 10 let. Šerm je také součástí sportovních disciplín na Olympijských hrách.

Dobový šermíři

je napodobováním dobových šermířských praktik. V České republice je mnoho šermířských škol, které se věnují tomuto druhu bojového umění.

Hrady a zámky

Členové scénického šermu jezdí po hradech a zámcích, kde předvádějí historické bojovné scénky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22316 (zdravotnimagazin.cz#6818)


Přidat komentář