Šipky

Šipky si dnes můžete zahrát v jakékoliv hospodě či herně na šipkovém automatu. Můžete si také terč a šipky zakoupit a pověsit na bezpečné místo v bytě. Zde je ale třeba dodržovat určité zásady, aby nedošlo ke zranění nebo poškození nábytku.

Původ a historie šipek

Rozvoj šipek jako sportovní hry nastal už ve středověké Anglii. Původně se šípy používaly k ochraně či přepadávání pocestných, postupně se začaly využívat v hospodách. Z šipek se stala zábava a od té doby se konají i šipkové turnaje.

Současnost dnešních šipek

Šipky si dnes můžete zahrát v jakékoliv hospodě či herně na šipkovém automatu. Můžete si také terč a šipky zakoupit a pověsit na bezpečné místo v bytě. Zde je ale třeba dodržovat určité zásady, aby nedošlo ke zranění nebo poškození nábytku. V každém balení je obvykle příložen podrobný návod, jak terč pověsit, do jaké výšky apod.

Společenská hra

Člověče nezlob se, high score, low score, 301, 501, to všechno a mnoho dalších jsou způsoby hraní šipek. U všech se výborně pobavíte. Obecně platí pravidlo, čím více hráčů, tím větší drama i legrace. Základem každé šipkové hry je trefit šipkou terč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22320 (zdravotnimagazin.cz#6824)


Přidat komentář