Snowboarding

Sport vznikl v 60. letech minulého století v USA, když se Američan Sherwin Popper pokusil spojit dvě lyže dohromady a sjet na nich kopec. V ten moment vzniklo první snowboardové prkno na světě. První mistrovství světa se konalo roku 1992.

Snowboarding

Snowboarding je sport náročný na koordinaci pohybu, obratnost a orientaci v prostoru. Je to alternativa sjezdového lyžování, kde lyže jsou nahrazeny jedním prknem a ke sjezdu se navíc přidávají skoky a jiné akrobatické prvky.

Čtyři základní styly:

  • ALPSKÝ STYL - zahrnuje slalom, obří slalom a paralelní slalom. Jezdí se na čas.
  • FREERIDE - jezdí se mimo vyznačené tratě. Snowboardista se musí přizpůsobit rozmanitosti terénu.
  • FREESTYLE - v této disciplíně závodníci předvádějí akrobatické prvky.
  • SNOWBOARDCROSS - závodníci startují ve skupinách po 4-6, a sjíždějí nerovný terén.

Vznik a vývoj

Sport vznikl v 60. letech minulého století v USA, když se Američan Sherwin Popper pokusil spojit dvě lyže dohromady a sjet na nich kopec. V ten moment vzniklo první snowboardové prkno na světě. První mistrovství světa se konalo roku 1992.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21897 (zdravotnimagazin.cz#5631)


Přidat komentář